Forskningsnettverk

iEarth er et konsortium og et SFU med mål å skape gjennomgripende forandringer i de geovitenskapelige utdanningene i Norge. Med studentaktiv og læringsbasert praksis skal neste generasjon geovitere utdannes til å kunne møte de samfunnsmessige utfordringer vi står ovenfor i dag og i fremtiden.

Mindre is- og snø-dekke kan forårsake forandringer i godstrafikk, turisme, oljeutvinning, fiske og jordbruk. Samfunnet har imidlertid et potensiale til å påvirke Arktisk oppvarming, enten ved målrettet utslippskontroll eller ved klimamanupulasjon. Men hvor viktig er de forsjellige tilbakekoblings-mekanismene inkludert is-albedo tilbakekoblingen?

Svalbard: CryoJaNo focusing on the Artic region. Photo: Nils R. Sælthun

CryoJaNo is a Norwegian/Japanese partnership exchange program (2015-2018) for studies (and research) on impacts of climate change in the Arctic region;  observations and modelling of the cryosphere (snow, glaciers, permafrost).

ECATS er et Europeisk Nettverk for fremragende forskning som ser på den miljømessige effekten av flytrafikk. ECATS er et akronym for Environmentally Compatible Air Transport System.

European Drought Centre (EDC) er et virtuelt senter som har som mål å øke forskningen og kunnskap om tørke i Europa, samt skape samarbeidsarenaer og kunnskapsutveksling mellom forskere og brukere.

Mineral Nucleation and Growth (MIN-GRO) er et forsknings- og utdanningsnettverk som kombinerer ekspertisen til åtte Europeiske universiteter og en industriell partner for å utdanne tolv unge forskere for det Europeiske jobbmarkedet.

NIR is a network primarily for young researches of meteorite impacts on the Earth and other planetary bodies.

NordicESM – A Nordic Infrastructure on Earth System Modeling is a Nordic research infrastructure network, funded by NordForsk for the period Dec 2014 – Nov 2017.

The Perma-Nordnet research network aims to take on an important role in permafrost research, addressing the relation between thermal, bio-geochemical and hydrological processes. The task of the network is to initiate and catalyse such efforts, as well as to build, carry forward and tighten existing co-operations between the network members.

GlacioEx er et samarbeids og utvekslingsprogram om arktiske studier og forskning mellom Universiteter i Norge, Canada og USA. Programmet har varighet fra  2012-2016, og er støttet av SiU. Hovedfokus er på studier om isbreer og glasiologi. Partnere i GlacioEx er Universitetet i Oslo ved Institutt for geofag, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Universitetene i Ottawa, Alberta, Alaska, samt Simon Fraser University (Vancouver).