English version of this page

Forskningsnettverk

En mer komplett oversikt over nettverk som våre forskere leder eller deltar i finnes på engelske nettsider.

iEarth er et konsortium og et SFU med mål å skape gjennomgripende forandringer i de geovitenskapelige utdanningene i Norge. Med studentaktiv og læringsbasert praksis skal neste generasjon geovitere utdannes til å kunne møte de samfunnsmessige utfordringer vi står ovenfor i dag og i fremtiden.

Bilde for European Drought Centre (EDC) sine websider, bannner som viser et tørt landskap.

European Drought Centre (EDC), med Institutt for geofag/UiO som vertsinstitusjon, er et virtuelt senter som har som mål å øke forskning og kunnskap om tørke i Europa, samt skape samarbeidsarenaer og kunnskapsutveksling mellom forskere og brukere.