English version of this page

The European Drought Centre – EDC

European Drought Centre (EDC), med Institutt for geofag/UiO som vertsinstitusjon, er et virtuelt senter som har som mål å øke forskning og kunnskap om tørke i Europa, samt skape samarbeidsarenaer og kunnskapsutveksling mellom forskere og brukere.

Bilde for European Drought Centre (EDC) sine websider, bannner som viser et tørt landskap.

Kort om nettverket

Den langsiktige målsetningen med senteret er gjennom økt europeisk samarbeid å redusere effekten av tørke på samfunnet, økonomien og miljøet.

Til tross for at The European Drought Centre primært har et europisk fokus, er det utstrakt samarbeid med flere internasjonale organisasjoner, prosjekter og eksperter utenfor Europa.

Les mer om nettverket European Drought Centre på engelske nettsider.

Emneord: Tørke, European Drought Centre, EDC; UiO
Publisert 11. mars 2011 07:06 - Sist endret 19. feb. 2022 10:52

Kontakt

Lena M. Tallaksen, professor

Offisiell webside

European Drought Centre
 

For informasjon og hvordan du kan bli med i EDC, se den offisielle nettsiden.