European Drought Centre (EDC)

European Drought Centre (EDC) er et virtuelt senter som har som mål å øke forskningen og kunnskap om tørke i Europa, samt skape samarbeidsarenaer og kunnskapsutveksling mellom forskere og brukere.

Den langsiktige målsetningen med senteret er gjennom økt europeisk samarbeid å redusere effekten av tørke på samfunnet, økonomien og miljøet.

Til tross for at EDC primært har et europisk fokus, er det utstrakt samarbeid med flere internasjonale organisasjoner, prosjekter og eksperter utenfor Europa.

Mer om nettverket på engelsk.

Emneord: Tørke
Publisert 11. mars 2011 07:06 - Sist endret 5. nov. 2012 16:04