Studentforeninger

Publisert 25. feb. 2011 11:01

En av UiOs eldste studentforeninger finner du på Institutt for geofag. GÆA Norvegica ble stiftet så tidlig som i 1935, og har siden den gang samlet studentene både faglig og sosialt.

Bilde av Institutt for geofag, hovedinngangen. Flere av de faglige foreningene har jevnlig seminarer og samlinger i Geologibygningen, Blindern. Foto: GK/UiO
Publisert 28. apr. 2017 13:46

Det er flere geofaglige foreninger i tilknytning til Institutt for geofag. De gir mange mulighet for deg som studerer eller (senere) arbeider innen et av geofagene. Foreningene er i Oslo-regionen og representerer unike faglige nettverk.

Logo - Society of Petroleum Engineers - Oslo Student Chapter
Publisert 6. apr. 2011 16:02

Society of Petroleum Engineers (SPE) – Oslo Student Chapter er en forening for deg som studerer petroleumsrelaterte fag ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. SPE – Oslo er et chapter i en større internasjonal organisasjon.