Studentorganisasjoner

Publisert 28. apr. 2017 13:46

Det finnes flere faglige foreninger i tilknytning til UiO og i Oslo regionen som er relevante for geo-studenter. Her finner du en oversikt over flere av disse foreningene.

Logo - Society of Petroleum Engineers - Oslo Student Chapter
Publisert 6. apr. 2011 16:02

Society of Petroleum Engineers - Oslo Student Chapter, er en forening for studenter i petroleumsrelaterte fag ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Publisert 25. feb. 2011 11:01

GÆA Norvegica er en studentforening ved Institutt for geofag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Foreningen ble stiftet allerede i 1935 og samler geostudentene sosialt.