Studentforeninger

Publisert 28. apr. 2017 13:46

Det finnes flere faglige foreninger i tilknytning til UiO og i Oslo-regionen som er relevante for deg som studerer geofag. Her finner du en oversikt over flere.

Logo - Society of Petroleum Engineers - Oslo Student Chapter
Publisert 6. apr. 2011 16:02

Society of Petroleum Engineers – Oslo Student Chapter er en forening for deg som studerer petroleumsrelaterte fag ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Publisert 25. feb. 2011 11:01

GÆA Norvegica er en studentforening ved Institutt for geofag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Foreningen ble stiftet allerede i 1935 og samler geostudentene sosialt.