Feltarbeid i geofag – Geologi, Hydrologi, Meteorologi, og Naturkatastrofer

Feltarbeid er nyttig for å observere fenomener og studere interessante lokasjoner i geofag. Naturfagsenteret og Snöball film gir i fire korte filmer om feltobservasjoner i geofag, innblikk i problemstillinger som geologer, meteorologer, naturgeografer, og hydrologer er opptatt av og hvordan de arbeider.

Geologi

Bilde: Feltarbeid i geofag - Geologi

Filmen handler om de tre hovedtypene bergarter: sedimentære, magmatiske og metamorfe bergarter. Vi ser på typiske kjennetegn for disse bergartene og hvordan kjennetegnene henger sammen med hvordan bergartene er dannet. Vi ser også på hvordan vi kan lese den geologiske historien for et område, ved å se på hvilke bergarter som finnes der og ved å bruke prinsipper som beskriver den relative alderen til de ulike bergartene.

Tittel: Feltarbeid i geofag - Geologi
Spilletid: 11:48 minutter


Hydrologi

Bilde: Feltarbeid i geofag - Hydrologi

Filmen beskriver vannets kretsløp fra det faller som nedbør mot bakken og til det når ut i vassdrag. Vi ser aktiviteter for å registrere grunnvannsstand, vannets hastighet og vannføring i en elv. I tillegg får vi begrunnelser for hvorfor det er viktig å kartlegge vannføring i forhold til flom og tørke.

Tittel: Feltarbeid i geofag - Hydrologi
Spilletid: 8:02 minutter


Meteorologi

Bilde: Feltarbeid i geofag - Meteorologi

Filmen viser hvordan værvarsel blir til med utgangspunkt i værdata fra målestasjoner over hele verden. Deretter ser vi på hvordan vi kan gjøre værmålinger for å sjekke om et værvarsel stemmer. Vi ser bruk av enkle måleinstrumenter, Beauforts vindskala og skyatlas.

Tittel: Feltarbeid i geofag - Meteorologi
Spilletid: 9:04 minutter


Naturkatastrofer

Bilde: Feltarbeid i geofag - Naturkatastrofer

Filmen handler om stein- og snøskred i Norge. Vi ser på ulike typer stein- og snøskred, årsaken til at skred oppstår og synlig spor etter skred både fra utløsningsområdet og i hele området hvor skredet går. Filmen avsluttes med vurderinger i forhold til fare for at skred skal utløses og hvor langt et skred kan gå i et område.

Tittel: Feltarbeid i geofag - Naturkatastrofer 
Spilletid: 10:10 minutter


Om filmene

Manus, regi og produksjon:

Filmen inngår i en serie med fire filmer som presenterer feltarbeid i geofag:

Institutt for geofag, UiO (Tallaksen. L., Knivsland, S.) har vært med og står for det faglige innholdet i filmen Feltarbeid i Geofag - Hydrologi.

Språk: Norsk

Produksjonsår: 2012
 

Publisert 17. des. 2012 11:04 - Sist endret 14. des. 2021 15:11