Feltarbeid i geofag - Hydrologi

Filmen feltarbeid i geofag og hydrologi beskriver vannets kretsløp fra det faller som nedbør mot bakken og til det når ut i vassdrag. Vi ser aktiviteter for å registrere grunnvannsstand, vannets hastighet og vannføring i en elv. I tillegg får vi begrunnelser for hvorfor det er viktig å kartlegge vannføring i forhold til flom og tørke.

Last ned mediefil

 

Manus, regi og produksjon:

Filmen inngår i en serie med fire filmer som presenterer feltarbeid i geofag:

Språk: Norsk | Spilletid: 8:02 minutter | Produksjonsår: 2012

Institutt for geofag, UiO (Tallaksen. L., Knivsland, S.) har bidratt med faglig innhold i filmen om feltarbeid i geofag - hydrologi.

 

Publisert 17. des. 2012 11:03 - Sist endret 14. des. 2021 14:56