English version of this page

Tal og fakta 2018

Vitenskaplege publikasjonar (DBH) 383
Masterprogram 1
Bachelorprogram 3
Oppnådd mastergrad 55
Avlagte doktorgradar 19
Ph.d./stipendiatar 59 årsverk
Akademisk tilsatte (totalt) 174 årsverk
Teknisk tilsatte (IT/Laboratorier) 23 årsverk
Administrativt tilsatte 12 årsverk
Økonomi (mill NOK) * 186,5
- Del av økonomi som er eksternt finansiert ** 46 %

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er det breiaste geofaglege forskingsbaserte undervisningsmiljøet i Noreg.

* Tala er henta frå Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), med unntak av Økonomi. Oversikta over ansatte er henta frå UiOs årsverkskube (tatt ut 31.12.2018).

** Ekstern finansiering er inklusive SFF - Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) som ligg organisatorisk til Institutt for geofag. Summen er eksklusive inngåande balanse dvs. over- og underskot frå forrige år.

Publisert 27. juni 2019 13:22 - Sist endra 27. juni 2019 13:23