English version of this page

Tal og fakta 2021

Nøkkeltal for Institutt for geofag, UiO for 2021.

Vitenskaplege publikasjonar (DBH) 377
Masterprogram 1
Bachelorprogram 2
Oppnådd mastergrad 60
Avlagte doktorgradar 20
Ph.d./stipendiatar 51,3 årsverk
Akademisk tilsette (totalt m. ph.d. studentar) 169,7 årsverk
Teknisk tilsette (IT/Laboratorier) 21 årsverk
Administrativt tilsette 13,7 årsverk
Økonomi (mill NOK) * 187
– Del av økonomi som er eksternt finansiert ** ca. 50 %

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er det breiaste geofaglege forskingsbaserte undervisningsmiljøet i Noreg.

* Tal og statistikk i tabellen er henta frå Database for statistikk om høyere utdanning –  DBH, med unntak av tala for økonomi. 

** Ekstern finansiering er inklusive Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED), eit SFF som ligg organisatorisk under instituttet. Summen er eksklusive inngåande balanse dvs. over- og underskot frå forrige år.

Publisert 25. mai 2022 15:43 - Sist endra 21. juni 2022 11:33