English version of this page

Tal og fakta 2019

Nøkkeltal for Institutt for geofag, UiO for 2019.

Vitenskaplege publikasjonar (DBH) 391
Masterprogram 1
Bachelorprogram 3
Oppnådd mastergrad 55
Avlagte doktorgradar 17
Ph.d./stipendiatar 59 årsverk
Akademisk tilsette (totalt) 179 årsverk
Teknisk tilsette (IT/Laboratorier) 19,8 årsverk
Administrativt tilsette 13, 6 årsverk
Økonomi (mill NOK) * 199,5
– Del av økonomi som er eksternt finansiert ** 46 %

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er det breiaste geofaglege forskingsbaserte undervisningsmiljøet i Noreg.

* Tal og statistikk er henta frå DBH, med unntak av tal for økonomi. 

** Ekstern finansiering er inklusive Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED), eit SFF som ligg organisatorisk under instituttet. Summen er eksklusive inngåande balanse dvs. over- og underskot frå forrige år.

Publisert 11. mai 2021 14:03 - Sist endra 25. mai 2022 16:03