Historie

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er det bredeste geofaglige forskningsbaserte undervisningsmiljøet i Norge og dekker de fleste av geofagene. Instituttet som ble opprettet i 2003 ligger under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Bilde av Geologibygningen, Sem Sælandsvei 1. Nedre Blindern, Oslo

Institutt for geofag, Geologibygningen. Foto GK Tjoflot

Institutt for geofag er Universitetet i Oslo sin enhet for studier og forskning innan geofagene. Institutt for geofag ble opprettet i 2003 som en sammenslåing av tre allerede etablerte institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. De tre instituttene var:

  • Geografisk institutt (naturgeografi)
  • Institutt for geofysikk
  • Institutt for geologi

Faglig bredde

Institutt for geofag ved UiO er det største instituttet for geofag i Norge. Geofag er studiene av Jorda, atmosfæren, hydrosfæren og kryosfæren. Instituttet har Norges bredeste geofaglige forsknings- og undervisningsmiljø innen geofag og dekker; geologi (herunder petroleumsgeologi), geofysikk, naturgeografi, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi.

Instituttet har fire seksjoner (Meteorologi og oseanografi, Geografi og hyrdologi, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk, et Centre of Excellence (Senter for Jordens utvikling og dynamikk - CEED). I tillegg deltar vi i en rekke andre sentre og har flere ERC stipend fra EU.

Våre ansatte består av 40 professorer og førsteamanuenser, i tillegg kommer postdoktorer, Ph.d. studenter, forskere, teknisk personale og administrativt personell. Totalt er det ansatt omlag 240 på instituttet.

Studier

Instituttet har tre studieprogrammer på bachelornivå, og har et internasjonalt masterprogram i geofag. I tillegg er det en rekke ph.d. studenter tilknyttet instituttet.

Les mer om studiene

Geologibygningen

Institutt for geofag holder til i Geologibygningen, Sem Sælandsvei 1, i gangavstand til de andre realfagsbygningene.

Les mer om Geologibygningen

Forskning

Instituttet deltar i flere forskningsallianser og sentre både i inn og utland. Instituttet har i tillegg en stor prosjektportefølje med både egen- og eksternfinansierte prosjekter.

Institutt for geofag har deltatt i og deltar i flere sentre, vi kan nevne:

  • Senter for Jordens utvikling og dynamikk - CEED (SFF III), 2013–2023
  • Senter for geologiske prosessers fysikk - PGP (SFF I), 2003–2013 (med Fysisk institutt)
  • International Centre for Geohazards –  ICG (SFF-I), 2003–2012 (partner)

Vi deltar i to Senter for miljøvennlig energi:

I tillegg deltar/deltok vi i:

Publisert 15. apr. 2014 12:42 - Sist endra 25. jan. 2018 13:37