English version of this page

Instituttets historie

Institutt for geofag er det forsknings- og undervisningsmiljøet i geofag i Norge med størst bredde, og dekker de fleste av fagdisiplinene innen geofag. Instituttet ble opprettet i 2003.

Institutt for geofag, Geologibygningen. Foto: GK Tjoflot

Institutt for geofag, Geologibygningen. Foto: GK Tjoflot

Institutt for geofag er Universitetet i Oslo (UiO) sin enhet for studier og forskning innan geofag. Det er et relativt "ungt" institutt, opprettet i 2003 som en sammenslåing av tre allerede etablerte institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. De tre instituttene var:

  • Geografisk institutt (naturgeografi)
  • Institutt for geofysikk
  • Institutt for geologi

Faglig bredde

Geofag er studiene av Jorda, atmosfæren, hydrosfæren og kryosfæren. Instituttet ivaretar denne bredden og har Norges bredeste geofaglige forsknings- og undervisningsmiljø og dekker; geologi (herunder petroleumsgeologi), geofysikk, naturgeografi, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi. 

Det er fem fagseksjoner ved instituttet; Meteorologi og oseanografi, Geografi og hydrologi, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk, og et SFF-senter Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED). 

Vår vitenskaplige stab består av 40 professorer og førsteamanuenser. I tillegg kommer postdoktorer, ph.d. studenter, forskere, teknisk- og administrativt stab. Totalt er det omlag 240 tilsatte ved instituttet.

Studier

Institutt for geofag har tre studieprogrammer på bachelornivå, og et internasjonalt masterprogram i geofag: Geosciences. Vi deltar også med studieretningen CS: Geoscience i masterprogrammet Computational Science

I tillegg har vi flere ph.d. studenter ved instituttet som følger undervisning og får veiledning fra våre vitenskaplige tilsette.

Les om studiene

Geologibygningen

Institutt for geofag holder til i Geologibygningen, Sem Sælandsvei 1, UiOs campus på Blindern, i gangavstand til de andre realfagsbygningene.

Les om Geologibygningen

Forskning

Instituttet med sin geofaglige bredde har en stor prosjektportefølje med både egen- og eksternfinansierte prosjekter. Flere av våre forskere har fått stipend fra EUs ERC.

Vi deltar i forskningsallianser og sentre både i inn- og utland. Vi har mellom annet deltatt i/deltar i disse sentrene og satsningene:

Sentre for fremragende forskning (SFF):

Senter for miljøvennlig energi (FME):

Andre sentre og satsninger:

Publisert 15. apr. 2014 12:42 - Sist endra 17. jan. 2019 11:47