English version of this page

Forskning

HOTMUD-prosjektet

From hydrothermal systems to mud volcanoes: Planetscale impacts of piercements in sedimentary basins (HOTMUD) er et prosjekt for forskning og utdanning finansiert av NFR; INTPART. Målet er å styrke og utvide samarbeid mellom CEED og fem ledende institutt.

MSc prosjekter

CEED har flere masteroppgave- prosjekter innen våre forskningsområder. Prosjektene er tilgjengelig for studenter på programmet Geosciences (master's two years) ved Universitetet i Oslo.

DEEP – Norwegian Research School for Dynamics and Evolution of Earth and Planets

Forskerskolen DEEP har som mål å utdanne forskere innen fagområdene Jordens dype indre og Jordens naboplaneter på en helhetlig måte, og plassere Jordas struktur og utvikling i et komparativt planetologisk perspektiv.