English version of this page

Forskning

Vi forsker på

MSc prosjekter fra CEED

Vi har masteroppgaveprosjekter innen våre forskningsområder. Prosjektene er tilgjengelig for studenter på MSc programmet i Geosciences, UiO.

DEEP – Norwegian Research School for Dynamics and Evolution of Earth and Planets

Forskerskolen DEEP har som mål å utdanne forskere innen fagområdene Jordens dype indre og Jordens naboplaneter på en helhetlig måte, plassere Jordas struktur og utvikling i et komparativt planetologisk perspektiv.