English version of this page

Numerisk modellering og visualisering

Numerisk modellering er et av de viktigste verktøyene for å studere Jordens utvikling og dynamikk.

Den interdisiplinære sammensetningen av CEED representerer et interessant forskningsmiljø for utvikling av numeriske modeller og rutiner med anvendelse på ulike fagfelt. Ved hjelp av eksterne og interne programmer og databaser, vil CEEDs forskere utvikle numeriske modeller som spenner fra enkle todimensjonale studier til massive parallelle globale simuleringer i fire dimensjoner, inkludert tid.  

Vårt hovedmål er å integrere modeller for mantelkonveksjon med platerekonstruksjoner i globale geodynamiske modeller. Teoretisk mineralfysikk og  klimamodellering vil også kreve store numeriske ressurser. Vi har som mål å utvikle kostnads- og tidseffektive plattformer for modellering og visualisering.

Venstre delfigur: Fargene viser avvik på -0.6% (rød) og +0.6% (blå) fra gjennomsnittlig skjærbølgehastighet ved ulike dyp i Jorden (basert på den seismiske tomografimodellen S20RTS).  Det sentrale røde området er en av de to antipodiske lavhastighetssområdene nederst i mantelen. Det andre området er skjult bak Jordens kjerne (brun farge).  Den blå sonen er et vertikalstående belte (plan) som går gjennom hele mantelen fra sørpolen, gjennom Sør-Amerika, Nord-Amerika, nordpolen, den østlige halvdelen av Asia og Australia.
Midtre del: Numerisk konveksjonsmodell av kulefunksjon av første grad med en bred oppstrømning (rød farge) under Afrika. Høyre del: Numerisk konveksjonsmodell som viser oppstrøminger i rød farge. Illustrasjon: CEED

Publisert 20. feb. 2013 10:21 - Sist endret 11. sep. 2018 11:44