English version of this page

Earth Laboratory: Paleomagnetisme og bergartsmagnetisme

Paleomagnetisme er en disiplin innen geofysikk der vi studerer historien til Jordens magnetfelt gjennom måling av remanent magnetisme som er bevart i bergarter. Utviklingen innen bergartsmagnetisme og magnetiseringsprosesser i bergarter står sentralt sammen med studiet av egenskapene til de magnetiske mineralene. Paleomagnetiske data gir oss muligheter til å anslå retning, styrke og polaritet til magnetfeltet generert i den flytende kjernen til Jorden og endringen av magnetfeltet i løpet av geologisk tid. Dette gir informasjon om Jordens geologiske historie og brukes til å kartlegge paleogeografi, platebevegelser og polvandring.

Globale paleomagnetiske data kan illustreres av “stier” for polvandring som viser platebevegelser i forhold til Jordens geografiske polpunkt i løpet av geologisk tid og brukes til å kartlegge paleogeografi.

Globale paleomagnetiske data kan illustreres av “stier” for polvandring som viser platebevegelser i forhold til Jordens geografiske polpunkt i løpet av geologisk tid og brukes til å kartlegge paleogeografi. Figur: Pavel V. Doubrovine/CEED (større figur/forklaring på engelske websider)

Forskning på paleomagnetisme og bergartsmagnetisme utført av forskergruppen på CEED har fokus på innsamling og analyse av paleomagnetiske data som benyttes til utvikling av paleografiske rekonstruksjonen. Gruppen forsker også på grunnleggende spørsmål som knytter dannelsen av det magnetiske feltet i Jordens kjerne til variasjoner i feltet målt på overflaten til Jorden. Fokus legges på målrettede paleomagnetiske studier av områder og tidsintervaller der datadekningen er sparsom eller mangler helt. Forskergruppen legger også vekt på paleomagnetisk kartlegging av store vulkanske provinser (LIPs).

The Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED), Universitetet i Oslo er i samarbeid med Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Norges geologiske undersøkelse, vertskap for en nasjonal forskningsinfrastruktur for geomagnetisme, paleomagnetisme og bergartsmagnetisme med navn The Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory (IGGL). Laboratorium er finansiert av Norges Forskningsråd.

The Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory er dedikert først og fremst til forskning på paleomagnetisme og bergartsmagnetisme, men også til forskning i grensene mot miljø- og materiale forskning. Laboratoriet gir tilgang til høyteknologiske instrumenter innen fagområdet, vitenskapelig kompetanse, og teknisk assistanse.

The Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory: www.iggl.no

Publisert 27. okt. 2014 09:53 - Sist endret 11. sep. 2018 14:04