English version of this page

Om senteret

Visjon

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) sin forskning er viet helt fundamentale spørsmål knyttet til forståelsen av vår planet. Forskningen omhandler jordskorpeplatenes dynamikk, opprinnelsen til storskala vulkansk aktivitet, utviklingen av klimaforhold og perioder med brå masseutryddelse av livsformer. Dette ambisiøse og dristige foretagende vil forhåpentligvis føre til en ny modell som forklarer hvordan mantelprosesser vekselvirker med platetektonikk og utløser perioder med mye vulkanisme, noe som igjen er forbundet med miljø- og klimaforandringer gjennom jordas historie.

Et senter for fremragende forskning (SFF)

Senter for Jordens utvikling og dynamikk er lagt til Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Senteret er finansiert av Norges Forskningsråd som et Senter for fremragende forskning over en periode på 5 + 5 år etter godkjent midtveisevaluering, fra 2013 til og med 2023.

Årsrapporter

Les mer om CEED's forskning, aktiviter med mer i våre årsrapporter.

Finn fram

Finn veien hit, parkering og kart.

Organisasjon

CEED startet opp i 2013 med rundt 20 full-tids ansatte forskere og postdoctorer, og bygger på et stort nettverk av samarbeidende forskere og institusjoner.

CEEDs forskernettverk og samarbeidspartnere

CEED har knyttet samarbeid med forskningsinstitusjoner i Norge, Norden og fra hele verden.

Grafisk profil og logotyper for CEED

CEEDs forskningstemaer og arbeidsgrupper har unike logotyper. Logotypene kan brukes av CEED forskere.

Kontakt

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED)
Postboks 1028 Blindern
0315 Oslo

Tlf: (+ 47) 2285 4097

Følg oss i sosiale media