English version of this page

Organisasjon

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED), et Senter for fremragende forskning finansiert av Norges Forskningsråd (2013-23).

CEED er et flerfaglig senter som dekker et bredt spekter av geofag slik som geologi, fysikk, matematikk, kjemi, paleoklimatologi, paleantologi, tektonikk, paleomagnetism, geodynamikk, seismiologi, mineral fysikk, planetology, beregningsorientert og atmosfærisk vitenskap.

CEEDs forskning har fokus på seks hovedtema med underliggende subtema. Hvert tema har en egen forskergruppe som ledes av en teamleder. Forskningsaktiviteten vil foregå fra 2013 til 2023.

Senteret startet i 2013 med rundt 20 full-tids ansatte forskere og postdoctorer, og har også et stort nettverk av samarbeidende forskere og institusjoner.

Ledelse

Senteret ledes av en direktør og assisterende direktør som er:

Senteret har også et vitenskaplig råd bestående av tre medlemmer.

Interne administrative rutiner

Publisert 7. feb. 2013 09:24 - Sist endret 2. mars 2021 19:04