Grafisk profil og logotypes for CEED

Forskningsaktiviteter ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk er strukturert og gjennomføres i seks tverrfaglige tema. I tillegg har vi to arbeidsgrupper; Water planet og YoungCEED.

Logo for the Earth and Beyond theme.
Logo for 'Earth and Beyond' temaet.

De seks forskningstemaene for CEED senteret og dets to arbeidsgruppene har unike logotyper, designet av Fabio Crameri i 2018.

Logotypene kan brukes av CEED forskere i presentasjon av forskning utført i tilknytning til CEEDs forskningsaktiviteter. Dette inkluderer; Power Point-presentasjoner, plakater og illustrasjoner eller lignende bruk av logotyper.

Logotypene er som følgende (png):

Deep Earth

Logotyper til bruk på;
Hvit bakgrunn | Svart bakgrunn

Earth Modelling

Logotyper til bruk på;
Hvit bakgrunn | Svart bakgrunn

Dynamic Earth

Logotyper til bruk på;
Hvit bakgrunn | Svart bakgrunn

Earth`s Crisis

Logotyper til bruk på;
Hvit bakgrunn | Svart bakgrunn

Earth and Beyond

Logotyper til bruk på;
Hvit bakgrunn | Svart bakgrunn

Earth Laboratory

Logotyper til bruk på;
Hvit bakgrunn | Svart bakgrunn

Water Planet

Logotyper til bruk på;
Hvit bakgrunn | Svart bakgrunn

YoungCEED

Logotyper til bruk på;
Hvit bakgrunn | Svart bakgrunn

CEEDs logo program er designet av: Fabio Crameri/CEED/UiO (link)

Publisert 17. sep. 2018 11:55 - Sist endret 5. juni 2019 14:45