English version of this page

Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Informasjon om koronaviruset (covid-19)

Lokale tiltak om begrenset tilgang til GEOs bygninger bortfaller f.o.m. 27.9.

Naudnummer

Vaktsentralen, UiO:
2285 6666

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113
 • Instituttleiar:
  Bernd Etzelmüller
  906 31 089
 • Kontorsjef:
  Anne Cathrine Modahl
  2285 2430

Kontaktar ved instituttet

Ikon for HMS og arbeidsmiljø

Lokalt arbeidsmiljøutval ved GEO

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) arbeider for å fremma eit godt arbeids- og læringsmiljø ved instituttet. LAMU møtes jamleg gjennom året for å ta opp aktuelle saker.

Verneombod

Instituttet har verneombod på både tematiske og fysisk avgrensa verneområder.

Feltarbeid ved instituttet

 • Prosedyre og skjema for feltarbeid
 • Informasjon om forsikring og eHMS-opplæring for studentar som skal i felt
 • Felt-HMS utstyr

Labsikkerheit

På den sikre sida

Sikresiden.no er ein nettportal med informasjon om kva du skal gjera når og hvis noko skjer. Leiinga ved UiO oppfordrar alle gjera seg kjent med innhaldet.

Ressursider/ UiO

For studentar