English version of this page

Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Verneombod

Instituttet har verneombod (VO) på tematiske- og fysisk avgrensa verneområder, og dei har tilsynsmyndigheit ved eininga.

Lokalt arbeidsmiljøutval

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) skal arbeida for at det er eit godt arbeids- og læringsmiljø på Institutt for geofag.

Kontaktpersonar ved Institutt for geofag

På den sikre sida

Sikresiden.no er ein mobiltilpassa nettstad med informasjon om kva du skal gjera når og hvis noko skjer. Leiinga ved UiO oppfordrar alle til å lagra sida og gjera seg kjent med innhaldet.

Naudnummer

Vaktsentralen, UiO:
2285 6666

 • Brannvesen: 110
 • Politi: 112
 • Legevakt: 113

Lokalt:

 • Instituttleiar:
  Brit Lisa Skjelkvåle
  916 94 004
 • Kontorsjef:
  Anne Cathrine Modahl
  2285 2430