English version of this page

Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Naudnummer

Vaktsentralen, UiO:
22 85 66 66

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113
 • Instituttleiar:
  Bernd Etzelmüller
  90 63 10 89
 • Kontorsjef:
  Trine-Lise Knudsen Gørbitz
  99 72 81 12

Kontaktar ved instituttet

Ikon for HMS og arbeidsmiljø

Lokalt arbeidsmiljøutval ved GEO

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) arbeider for å fremma eit godt arbeids- og læringsmiljø ved instituttet. LAMU møtes jamleg gjennom året for å ta opp aktuelle saker.

Verneombod

Instituttet har verneombod på både tematiske og fysisk avgrensa verneområder.

Feltarbeid på GEO

 • Prosedyre og skjema for feltarbeid
 • Informasjon om forsikring og eHMS-opplæring for studentar som skal i felt
 • Felt-HMS utstyr

Labsikkerheit

På den sikre sida

Sikresiden.no gir deg brukervenleg opplæring og råd om kva du bør gjera i naudssituasjonar.

Ressurssider – UiO

For studentar