Brannvern

Teknisk avdeling, UiO har ansvar for brannberedskapen ved Geologibygningen. Brannvernansvarlig: Ann-Liz Johansen Grønli, avdelingsleiar - Driftsområde Nedre Blindern

Institutt for geofag: Etasjeansvarlige i tilfelle brann

Instruksar

Etasjeansvarlege

Publisert 27. nov. 2015 15:08 - Sist endra 31. okt. 2018 14:04