LAMU – Lokalt arbeidsmiljøutval

På denne nettsida finn du mandat, innkallingar og referat frå Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) ved Institutt for geofag.

Samansetninga av LAMU for 2022 er lista opp under.

Leiar LAMU: Helge Hellevang (arbeidstakersida)

LAMUs samansetning:

Frå arbeidstakarsida:

Frå arbeidsgjevarsida:

Studentrepresentant:

  • Joachim Austad

    • Vara: Gabriela Gundersen

Kontaktinformasjon til studentrepresentantane er på websidene til Geofaglig fagutvalg (GFU).