Lokalt arbeidsmiljøutval - LAMU

På denne nettsida finn du mandat, innkallingar og referat frå Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) ved Institutt for geofag.

Samansetninga av LAMU for 2018 er lista opp under.

Leiar LAMU: Helge Hellevang (arbeidstakarsida)

LAMUs samansetning:

Frå arbeidstakarsida:

Frå arbeidsgjevarsida:

Studentrepresentant:

  • Eirik V. Karlstad

    • Vara: Alexandra Emhjellen

Kontaktinformasjon til studentrepresentantane er på websidene til Geofaglig fagutvalg (GFU).