Strategi og årsrapporter

Visjon for strategiperioden 2014 - 2020

Institutt for geofag skal utføre forskning, utdanning og formidling av høy kvalitet innen prioriterte områder av geofagene, både innen fagområder der vi har spesielle forutsetninger og innen fagområder som har stor samfunnsmessig betydning.

Vår virksomhet

Institutt for geofag dekker hele bredden i geofagene; fra de dype prosessene i mantel og litosfære, til overflateprosessene i øvre litosfære, til hydrosfære, atmosfære og biosfære – og vekselvirkningen mellom disse. Denne brede kunnskapsforvaltningen er et av instituttets kjennetegn nasjonalt og internasjonalt.

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo sine primæroppgaver er å drive forskning, utdanning og formidling.

Om strategien

Strategien for instituttet inneholder vår visjon for hvordan Institutt for geofag skal utvikle seg i årene framover.

Strategien er organisert etter strukturen i UiOs Strategi 2020, men har også fundament i Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets strategidokument - Visjon 2020.

Strategien er vedtatt av Instituttstyret ved Institutt for geofag medio september 2014, og er tilgjengelig i fullversjon som PDF-fil.

Årsrapporter

Se Institutt for geofag, UiO sine årsrapporter fra de seneste årene.

Tall og fakta

Se instituttets tall og fakta fra år 2012 og senere.