English version of this page

Strategi og årsrapporter

Visjon for strategiperioden 2021 – 2025

Institutt for geofag skal utføre forskning, utdanning, formidling og innovasjon av høy kvalitet innen geofagene. Vår visjon er å øke vår kunnskap om den dynamiske jorda og planetene, og bringe den videre til fremtidige generasjoner. Vår ambisjon er å være blant de fem beste geofaglige instituttene i Europa.

Vår virksomhet

Strategi for Institutt for geofag, Universitetet i Oslo: 'Strategi 2021-2025 – Den dynamiske jorda' Institutt for geofags hovedoppgave er å drive forskning, utdanning, formidling og innovasjon innen geofagene. Instituttet dekker hele bredden i geofagene; fra mantel- og litosfæredynamikk på jorda og andre planeter, til utviklingen av hydrosfæren, kryosfæren, atmosfæren og biosfæren, samt vekselvirkningen mellom disse. Instituttet er anerkjent nasjonalt og internasjonalt for denne brede kunnskapsbasen.

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo sine primæroppgaver er å drive forskning, utdanning og formidling.

Om strategien

Strategien for instituttet inneholder vår visjon for hvordan Institutt for geofag skal utvikle seg i årene framover.

Strategien er organisert etter strukturen i UiOs 'Strategi 2030 Kunnskap – ansvar – engasjement: For en bærekraftig verden', samt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets strategi 'Kunnskapsutvikling for en verden i endring – Realfag og teknologi mot 2030'.

Institutt for geofags 'Strategi 2021-2025 – Den dynamiske jorda' er vedtatt av instituttstyret ved Institutt for geofag desember 2020, og er tilgjengelig i fullversjon som PDF-fil.

Andre strategier

Årsrapporter

Vi har over flere år utarbeidet årsrapporter for vår virksomhet med aktuelt, om våre studier, litt om forskning, om vår organisasjon og økonomi med mer.

Tall og fakta

Se instituttets tall og fakta fra år 2012 til nå