Samarbeid ved Institutt for geofag

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Institutt for geofag har et utstrakt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt med bedrifter, forskningsinstitutter og andre universiteter innenfor forskning og undervisning.

Geofagene har en global natur og prosessene som studeres er sjelden begrenset til lokale fenomen. Ikke bare utføres feltarbeid fra Svalbard og Grønland i nord via Afrika til Antarktis, men vi har også samarbeid om forskning med kolleger ved universitet og institusjoner over hele verden. Dette reflekteres også i samarbeid om undervisning og veiledning av studenter. Masteremner undervises i hovedsak på engelsk for å imøtekomme våre internasjonale studenter som tar hele eller deler av studiet hos oss. I studiene kan også ekskursjoner og feltarbeid i utlandet inngå i samarbeid med lokale universiteter, men også korte eller lengre opphold ved samarbeidsinstitusjoner over hele verden kan være innenfor en mer formell avtale.

Vår forskning er stort sett finansiert av kilder utenfor UiO som Norges forskningsråd, EU og industrielle partnere, men også andre aktører.

Forskningssamarbeid

Institutt for geofag er har et utstrakt samarbeid med offentlige institusjoner og private aktørere gjennom ulike sentre. Blant disse er:

Tidligere samarbeid:

Idustrial Liaison (IL)

I tillegg til omfattende samarbeid med andre aktører gjennom sentrene, forskningsnettverk og forskningsprosjektene har vi et forum for utveksling av ideer i petroleum geovitenskap; Idustrial Liaison (IL).