English version of this page

Samarbeid ved Institutt for geofag

Foto fra et av våre laboratorier ved Institutt for geofag. Våre forskere har utstrakt samarbeid med eksterne forskningspartnere og også næringslivet. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo har et utstrakt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt med bedrifter, forskningsinstitutter og andre universiteter innenfor forskning og undervisning.

Geofagene har en global natur og prosesser som studeres er sjelden begrenset til lokale fenomen. Ikke bare utføres feltarbeid fra Svalbard og Grønland i nord via Afrika til Antarktis, men våre forskere har også samarbeid med kolleger ved universitet og institusjoner over hele verden. Dette reflekteres også i undervisning og veiledning av studenter. Masteremner undervises i hovedsak på engelsk for å imøtekomme våre internasjonale studenter som tar hele eller deler av studiet hos oss. I studiene kan også ekskursjoner og feltarbeid i utlandet inngå i samarbeid med lokale universitet, og korte eller lengre opphold ved samarbeidsinstitusjoner over hele verden kan være innenfor en mer formell avtale.

Vår forskning er hovedsaklig finansiert av kilder utenfor Universitetet i Oslo, slik som prosjektstøtte fra Norges forskningsråd, EU, industrielle partnere, men også andre aktører.

Forskningssamarbeid

Institutt for geofag er partner eller del av sentre med utstrakt samarbeid med ulike institusjoner og aktører.  Vi vil fremheve disse forskningssamarbeidene:

Tidligere samarbeid og sentre

Vi har deltatt i flere forskningssentre og satsninger som nå er avsluttet. Blant disse er:

Idustrial Liaison (IL)

I tillegg til samarbeidet med ulike aktører gjennom sentre, forskningsnettverk og forskningsprosjektene har instituttet et forum for utveksling av ideer i petroleumsgeovitenskap; Idustrial Liaison (IL).

Studier i utlandet