Programrådet for Elektronikk og datateknologi/Elektronikk, informatikk og teknologi

Programrådet er ansvarlig for faglig sammensetning av studieplanene, tilrettelegging for mottak av nye studenter, tilrettelegging for utveksling. De behandler søknader fra studenter på programmet. Det sittende rådet er valgt for perioden 2021-2024.

Medlemmer

Programrådsleder Sverre Holm
Vitenskapelige ansatte medlemmer Philipp Häfliger (IFI), Ketil Røed, Ørjan Grøttem Martinsen, Sven Peter Näsholm (IFI)
Vara vitenskapelige ansatte medlemmer  
Studentrepresentanter Sindre Norli, høst 2020 - høst 2021
Albert Watne, høst 2021 - vår 2022
Varamedlem student  Celine Marie Solberg høst 2021 - vår 2022

 

Mandat

Programrådet for har fått sitt mandat fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Møteinnkallinger og referater:

 

Publisert 8. feb. 2018 13:00 - Sist endret 25. okt. 2021 16:06