Programrådet for bachelor i fysikk og astronomi

Programrådet for bachelor i fysikk og astronomi er ansvarlig for faglig sammensetning av studieplanene, tilrettelegging for mottak av nye studenter, tilrettelegging for utveksling. De behandler søknader fra studenter på programmet. Det sittende rådet er valgt for perioden 2021-2024.

Medlemmer

Programrådsleder Joakim Bergli
Vitenskapelige ansatte medlemmer Maria Vetleseter Bøe, Lasse Clausen, Frode Hansen (ITA)
Vara vitenskapelige ansatte medlemmer  
Studenter (velges for ett år) Mads Balto (V22)
Varamedlem student (velges for ett år) Elise Malmer Martinsen (V22)

Mandat

Programrådet for har fått sitt mandat fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Innkallinger og referater:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2020

2021

Publisert 17. jan. 2018 10:53 - Sist endret 15. feb. 2022 16:44