Ledelsen ved Fysisk institutt

Instituttledelsen består fra 01.01.17 av flg. personer:

Instituttleder:

Professor Jøran Moen

Nestledere:

1. amanuensis Arnt Inge Vistnes (utdanning)

Professor Heidi Sandaker (forskning)

Stedfortreder for Instituttleder:

Heidi Sandaker

Administrativ leder:

Lars Bernhardsen

Om ledelsen:

Instituttleder er instituttets øverste leder og leder instituttstyret. Instituttleder er ansatt for en periode på fire år.

Nestlederne er oppnevnt av instituttstyret for en 4 års-periode.

Nestleder for forskning gis noe forskningslederansvar ved instituttet i samråd med og på delegasjon fra instituttleder.

Nestleder for utdanning leder instituttets utdanning på alle nivåer (bachelor, master, PhD) i samråd med og på delegasjon fra instituttleder.

Stedfortreder for Instituttleder er også oppnevnt av instituttstyret for en 4 års-periode. Ved lengre fravær hos instituttleder overtar stedfortreder instituttleders oppgaver og myndighet på delegasjon fra instituttleder.

Administrativ leder ivaretar den forvaltningsmessige ledelsen av instituttet og er også lokal arbeidsgiver for det tekniske- og administrative personalet. Administrativ leder er også sekretær i instituttstyret.

Publisert 11. jan. 2011 16:28 - Sist endret 9. jan. 2017 10:06