Likestillingsutvalget ved Fysisk institutt (FILU)

Vedtak i instituttstyremøte 20.6.19:

Styret legger ned FILU med umiddelbar virkning, og overfører oppgaver knyttet til balanse, likestilling og mangfold til seksjonsledermøtene. Styrets rolle i slike saker blir den samme som tidligere (verken FILU eller SLM er vedtaksorganer).  

 

Referater fra møter

2017

Publisert 22. sep. 2017 14:45 - Sist endret 18. sep. 2019 10:20