Likestillingsutvalget ved Fysisk institutt (FILU)

Medlemmer i Likestillingsutvalget for perioden 26.01.17 - 31.12.20 (formelt godkjent i styremøte 26.01.17) :

Faste medlemmer:

Jøran Moen (leder)
Joakim Bergli
Sunniva Siem

Christine Sundtveten

Gry M. Tveten (åremålsansatt- valgt ut 2018)

Oskar Hafstad (studentrepresentant høst 2018) 

Varamedlemmer:

Johannes Sørby Heines (studentrepresentant høst 2018)

Sekretær: Lars Bernhardsen

Sammensetning:

Instituttleder er leder

3 fast ansatte, hvorav instituttets medlem i MNs likestillingsnettverk alltid skal være med

1 åremålsansatt

1 studentrepresentant

Mandat:

FILU skal være en diskusjonsgruppe for MN-nettverket.

FILU skal bistå ledergruppen med å utvikle Fysisk institutts balanseperspektiv i henhold til UiO og MNs overordnede retningslinjer og fremfor alt hjelpe til å sikre at studenter og ansatte opplever rettferdighet og likebehandling uavhengig av kjønn, alder og etnisitet.

FILU skal stimulere til balanseprosjekter ved instituttet. Alle tiltak organiseres som prosjekter med en prosjektleder som rapporterer fremdrift til FILU. FILU skal ikke selv lede prosjekter. Medlemmer i FILU kan være prosjektledere på lik linje med andre studenter og ansatte, men ikke i regi av FILU.

Dersom utlysninger av relevante prosjektmidler skal prioriteres av instituttet skal rangeringen diskuteres i FILU. 

Referater fra møter

2017

Publisert 22. sep. 2017 14:45 - Sist endret 5. okt. 2018 17:29