Tone Skramstad

Bilde av Tone Skramstad
English version of this page
Telefon +47 22858646
Mobiltelefon +47 93092281 93092281
Rom Ø472
Brukernavn
Besøksadresse 4. etasje i Fysikkbygningen
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

Administrativ leder for Center for Computing in Science Education og medlem av senterets ledergruppe

 • Overordnet ansvar for økonomi (budsjett, økonomistyring)
 • Sekretær for senterets styre (på vegne av senterleder)
 • Strategi og planarbeid
 • Årsplan, budsjett, årsrapport
 • Personaloppgaver
 • Arealer
 • Arbeidsmiljø

Verv

 • Medlem i Instituttstyret, Fysisk institutt 2021-

Bakgrunn

 • Leder for Skoleprosjektet på Observatoriet 
 • Seniorrådgiver Studieseksjonen MN-fakultetet 
 • Prosjektleder for delprosjektet Organisering, styring og kompetanse i Ny UiO-web 
 • Gruppeleder for kommunikasjon MN-fakultetet 
 • Studieleder ved Institutt for informatikk 
 • Timelærer (universitetslektor) i nordisk språk og litteratur
 • Utdanning:
  • Cand.philol. i nordisk språk og litteratur, UiO, 1999
  • Masterstudent styring og ledelse, Oslo Met, 2013-2016
  • Masterstudent i kulturstudier, USN, 2021-
Emneord: Ledelse, Administrasjon, Nettredaktør, Administrativ ledelse, HMS, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, Økonomi, Strategi

Publikasjoner

 • Skramstad, Tone; Fjeld, Monica & Vestbøstad, Elisabeth (2004). Alfabetisering med digitale læremidler. En vurdering av alfabetiseringslæreverket Migranorsk alfa. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284.
 • Skramstad, Tone (2000). Hvor står sosiolingvistikken i dag? Sosiolingvistikk – metoder, målsetning og ansvar 1979–1999. Målbryting. ISSN 1500-8576. doi: 10.7557/malbr.2000.4.
 • Skramstad, Tone (1999). Hvor langt strekker oslo-cirkumferensen seg? Målbryting. ISSN 1500-8576. doi: 10.7557/17.4726.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johansen, Bjørn Vidar; Aasprang, Gunnhild Berre & Skramstad, Tone (2015). Observatoriet: Huset som fant Norge. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205472990. 96 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skramstad, Tone & Sabo, Hannah Christine (2022). Physics Learning Assistent Model at the University of Oslo.
 • Mørken, Knut Martin; Runde, Ragnhild Kobro & Skramstad, Tone (2017). Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og utdanningsutvikling.
 • Skramstad, Tone (1999). Oslocirkumferensen og språklig regionalisering : en metodetriangulert undersøkelse av språk og normer hos ungdommer på Hadeland. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. nov. 2010 15:09 - Sist endret 19. aug. 2022 13:54