Utdanning, kurs og konferanser

Studier

De fleste bachelorprogrammene på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet integrerer programmering og beregninger fra første semester, og bygger videre på dette grunnlaget gjennom hele studiet. 

Etterutdanning

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr flere etter- og videreutdanningskurs rettet mot lærere som underviser på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

CompSci-doktorgradssatsingen

CompSci er en doktorgradssatsing der formålet er å lære opp en ny generasjon naturvitenskapelige forskere med disiplinære, tverrfaglige og overførbare ferdigheter og med et grunnlag i beregningsmetoder.

logo

Karriere

Arrangementer, kurs og konferanser

Error: /ccse/utdanningene/arrangementer does not exist