Studieprogrammer med vesentlig innslag av CSE

De fleste bachelorprogrammene på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet integrerer programmering og beregninger fra første semester, og bygger videre på dette grunnlaget gjennom hele studiet.

Studieprogrammene i denne listen er nye bachelorprogrammer fra høsten 2017.

Fysikk og astronomi (FA)

Programmet integrerer beregninger gjennom hele utdanningen. Studentene introduseres til programmering og beregningsmetoder fra første semester. Beregninger integreres i kurs i fysikk og matematikk gjennom hele programmet.

Senteret har som ambisjon å integrere beregninger dypt i  alle fysikkurs slik at fysikkutdanningen og studentene kan gjøre full nytte av beregninger som et faglig og pedagogisk verktøy.

Matematikk med Informatikk (MAMI)

Programmet integrerer beregninger gjennom hele studiet. Studentene introduseres til programmering og beregningsmetoder fra første semester, og beregninger blir integrert i senere kurs i matematikk.

Senteret har som ambisjon å integrere beregninger dypt i de innledende kursene i matematikk.

Elektronikk, informatikk og teknologi (ELITE)

Studentene møter programmering i det første semesteret, beregninger blir integrert i senere kurs i matematikk, fysikk og elektronikk. De fleste sentrale kurs skal bli lagt om til å åpne for et beregningsmessig perspektiv.

Biovitenskap

Studentene vil få en innføring i programmering allerede i det første semesteret ved et nyutviklet kurs som er spesielt tilrettelagt for biologistudenter. Her lærer studentene programmering og beregninger ved hjelp av biologiske eksempler og problemstillinger – en helt unik tilnærming. Det videre studiet vil bygge på dette grunnlaget og integrere beregninger og simuleringsmodeller i de videre kursene i biologi og andre fag gjennom hele programmet.

Kjemi og biokjemi

Studentene får en innføring i programmering i det første semesteret gjennom kurset MAT-INF1100L, hvor eksempler og oppgaver er knyttet til problemstillinger fra kjemi. Det beregningsmessige perspektivet vil bli integrert i de videre kjemikursene.

Materialer, energi og nanoteknologi (MENA)

Studentene får en innføring i programmering i det første semesteret gjennom kurset MAT-INF1100L, hvor oppgaver og eksempler er tilpasset programmet. Beregninger integreres i kurs i matematikk, fysikk, kjemi og materialvitenskap i det videre studiet.

Geofysikk og klima

Studentene får en innføring i programmering i det første semesteret gjennom kurset MAT-INF1100L som har eksempler og oppgaver som er tilpasset geologi. Beregninger vil integreres i de videre kursene i utdanningen.

Geologi og geografi

Studentene får en innføring i programmering i det første semesteret gjennom kurset MAT-INF1100L som har eksempler og oppgaver som er tilpasset geologi. Beregninger vil integreres i de videre kursene i utdanningen.