Tjenester, verktøy og kunnskapsressurser

PICUP

Dette nettstedet samler materiale og undervisningsopplegg for undervisere, med mål om å gjøre beregninger til en naturlig til av fysikkutdanningen. Her finner du oppgavesett, eksempelkode, bakgrunnsinformasjon og diskusjonsforum.

Atomify

En app som hjelper deg med å få visuell forståelse av hvordan atomer oppfører seg i fast-, flytende- og gassform.

Chain

Spill CHAIN - en app hvor du lærer om organisk kjemi. Det er gøy og krever ingen forhåndskunnskaper om kjemi (engelsk).

Neuronify

En lærerik app som gjør det mulig å utforske nevrale simuleringer uten forkunnskaper innen beregning (engelsk).

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT-tjenester

Informasjon om IT-tjenester ved Fysisk institutt.