index.html

fargemønster

Om senteret

CCSE er et senter for fremragende utdanning. Vi jobber med å gjøre programmering og realistiske problemstillinger til en integrert del av høyere utdanning og skole.

Databeregninger revolusjonerer studiehverdagen ved Universitetet i Oslo

Et senter for fremragende utdanning

Senter for fremragende utdanning. Logo.

I samarbeid med

Universitetet i Sørøst-Norge. Logo. Fysisk institutt. Logo.

Finansiert av

Kontakt