Tone Skramstad

Image of Tone Skramstad
Norwegian version of this page
Phone +47 22858646
Mobile phone +47 93092281
Username
Visiting address Sem Sælands vei 24 Ekspedisjonens rom v144 Fysikkbygningen 0316 OSLO
Postal address Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Publications

View all works in Cristin

  • Johansen, Bjørn Vidar; Aasprang, Gunnhild Berre & Skramstad, Tone (2015). Observatoriet: Huset som fant Norge. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205472990.  96 s.

View all works in Cristin

  • Mørken, Knut Martin; Runde, Ragnhild Kobro & Skramstad, Tone (2017). Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og utdanningsutvikling.

View all works in Cristin

Published Nov. 5, 2010 3:27 PM - Last modified Nov. 27, 2019 2:46 PM