English version of this page

CCSEs ledergruppe

Ledergruppen har en rådgivende funksjon overfor senterleder og består av  arbeidspakkeledere, senterleder og administrativ leder. Senterleder leder  ledergruppen, mens administrativ leder er sekretær.

Bilde av ledergruppen ved CCSE

Bilde: Ledergruppen CCSE (ikke på bildet: Morten Hjorth-Jensen)

Ledergruppens oppgaver

Ledergruppen er CCSEs viktigste organ og skal utarbeide forslag til styret for senterets faglige strategi, planlegge intern faglig aktivitet, stimulere til intern dynamikk og bidra til å utvikle senteret til en faglig møteplass nasjonalt og internasjonalt.

Ledergruppen skal dessuten sørge for tilstrekkelig gjensidig informasjon og være senterlederens rådgiver bl.a. vedrørende planlegging og disposisjon av CCSEs disponible budsjett.

Ledergruppen skal møtes jevnlig, minimum en gang per måned.

Medlemmer i ledergruppen: 

 

Publisert 2. mars 2021 17:29 - Sist endret 12. nov. 2021 15:20