English version of this page

CCSEs ledergruppe

Ledergruppen har en rådgivende funksjon overfor senterleder og består av  arbeidspakkeledere, senterleder og administrativ leder. Senterleder leder  ledergruppen, mens administrativ leder er sekretær.

Bilde av ledergruppen ved CCSE høsten 2021

Bilde: Ledergruppen CCSE høsten 2021 (ikke på bildet: Morten Hjorth-Jensen). Fra venstre foran: Tor Ole Odden, Knut Mørken, Anders Malthe-Sørenssen, Cathrine W. Tellefsen, Lex Nederbragt, Karl Henrik Fredly, Geir Kjetil Sandve, Iris Bore, Hanne Sølna, Tone Skramstad. 

Ledergruppens oppgaver

Ledergruppen er CCSEs viktigste organ og skal utarbeide forslag til styret for senterets faglige strategi, planlegge intern faglig aktivitet, stimulere til intern dynamikk og bidra til å utvikle senteret til en faglig møteplass nasjonalt og internasjonalt.

Ledergruppen skal dessuten sørge for tilstrekkelig gjensidig informasjon og være senterlederens rådgiver bl.a. vedrørende planlegging og disposisjon av CCSEs disponible budsjett.

Ledergruppen skal møtes jevnlig, minimum en gang per måned.

Medlemmer i ledergruppen: 

 

Publisert 2. mars 2021 17:29 - Sist endret 7. sep. 2022 15:15