Knut Martin Mørken

Visedekan utdanning, professor
Bilde av Knut Martin Mørken
English version of this page
Mobiltelefon 916 93 859
Rom Fysikk Ø266 Dekanat
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO

Visedekan utdanning

Jeg har vært visedekan for utdanning, eller studiedekan, siden mars 2019. Før dette hadde jeg fra 2012 en 50% prosjektstilling ved fakultetet som leder for arbeidet med utdanningsutvikling gjennom prosjektet «InterAct». Dette var en naturlig fortsettelse av mitt mangeårige engasjement med å integrere beregninger i våre bachelorutdanninger, sammen med kolleger, det såkalte CSE-prosjektet. Dette prosjektet fikk i 2016 status som et nasjonalt  senter for fremragende utdanning, Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Faglige interesser

Min hovedinteresse er konstruktiv approksimasjonsteori, særlig utvikling og analyse av beregningsalgoritmer for funksjoner, kurver, flater og volumer. Jeg spesielt interessert i alle aspekter av spline funksjoner. 

De siste årene har jeg også brukt mye tid på innføring av et helhetlig beregningsperspektiv i grunnundervisningen i de matematikktunge realfagene. Dette involverer samarbeid med kolleger på tvers av tradisjonelle faggrenser og er organisert i det som opprinnelig het CSE-prosjektet (Computers in Science Education), og som nå er kjent som CCSE – Centre for Computing in Science Education. CCSE har status som Senter for fremragende utdanning (SFU), en prestisjeordning for utdanning som forvaltes av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). 

Undervisning

Emneord: Splines, B-splines, beregninger, numerisk analyse, wavelets

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom Johan; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (ed.) (2017). Mathematical Methods for Curves and Surfaces: 9th International Conference, MMCS 2016 Tønsberg, Norway, June 23-28, 2016 Revised Selected Papers. Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-67885-6.  333 s. Vis sammendrag
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry (ed.) (2014). Mathematical Methods for Curves and Surfaces. 8th International Conference, MMCS 2012, Oslo, Norway, June 28 – July 3, 2012, Revised Selected Papers. Springer.  ISBN 978-3-642-54381-4.  511 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mørken, Knut Martin (2020). Hvorfor programmering og algoritmer?.
 • Mørken, Knut Martin (2020). IKT i alle fag.
 • Fyhn, Marianne; Malthe-Sørenssen, Anders; Mørken, Knut Martin; Nederbragt, Alexander Johan; Odden, Tor Ole & Sundnes, Joakim (2019). Beregningsorientering og utdanningsutvikling.
 • Hodnebrug, Ina; Lingaas, Else Marie & Mørken, Knut Martin (2019). Samarbeid om utdanning mellom universiteter og høgskoler og næringslivet. Hvorfor? Hva fungerer? Hvor er utfordringene?.
 • Mørken, Knut Martin (2019). Computing in Mathematics and Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2019). Hva er det egentlig studentene trenger for å lykkes?.
 • Mørken, Knut Martin (2019). Programmering for å styrke matematikken, er det mulig?.
 • Mørken, Knut Martin (2019). Programmering for å styrke matematikken, er det mulig?.
 • Mørken, Knut Martin & Dæhlen, Morten (2019, 22. september). Er frafallet i høyere utdanning et så stort problem som noen vil ha det til?.  Khrono.
 • Mørken, Knut Martin & Sand, Ingrid (2019). Spørreundersøkelse MN nye laveregradsstudenter høsten 2019.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Mørken, Knut Martin (2019). Programmering i naturfag.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Educational Development: Computing in Science Education in a Wider Perspective.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Emneutvikling og systematisk integrering av generiske ferdigheter i utdanningsprogrammene.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Om fagfornyelsen i matematikk.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Programmering i alle fag!.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Programmering i skolen: muligheter og utfordringer.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Some reflections on how computing can enhance the learning of mathematics.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Utdanning og utveksling.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2018). An Evolving Culture for Learning in Practice.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Mørken, Knut Martin (2018). ProFag: realfaglig programmering.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Mørken, Knut Martin (2018). Programmering er mer enn koding.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Mørken, Knut Martin (2018). Programmering i naturfaget.
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom Johan Wiborg; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (2017). Preface. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  1052:16191 LNCS, s 1- 1 . doi: 10.1016/j.cam.2009.02.019
 • Fyhn, Marianne; Kristensen, Solveig; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Villanger, Ilan Dehli (2017). Helhetlig fokus på utdanningsutvikling.
 • Malthe-sørenssen, Anders; Henriksen, Ellen Karoline; Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Center for computing in science education: fornyelse av utdanning ved integrasjon av beregninger. Nordic Journal of STEM Education.  ISSN 2535-4574.  1(1), s 236- 241
 • Mørken, Knut Martin (2017). Bioscience, chemistry, pharmacy or life science?.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in the undergraduate mathematics curriculum?.
 • Mørken, Knut Martin (2017). InterAct at UiO: Good education is more than good lectures!.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning: Systematisk arbeid med utdanningskvaliteten med tanke på utvikling og forbedring.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Reflections on mathematics and science education for the future.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Utdanningsutvikling på MN-fakultetet.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Utdanningsutvikling på MN-fakultetet ved UiO.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Utdanningsutvikling på MN-fakultetet ved UiO.
 • Mørken, Knut Martin; Runde, Ragnhild Kobro & Skramstad, Tone (2017). Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og utdanningsutvikling.
 • Nordbakke, Monica; Stiberg, Cecilie; Sletta, Ingeborg; Mørken, Knut Martin; Lindstrøm, Tom Louis; Hætta, Ole Einar Isaksen; renate, jensen & Kristensen, Tor Espen (2017). Arbeid med kjerneelementer i matematikk.
 • Bersvendsen, Jørn; Samset, Eigil; Mørken, Knut Martin & Reimers, Martin (2016). Segmentation of cardiac structures in 3-dimensional echocardiography. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1748. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kluge, Anders & Mørken, Knut Martin (2016). Nytt skolefag nødvendig. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Mørken, Knut Martin (2016). How can computing assist in learning calculus?.
 • Mørken, Knut Martin (2016). Some reflections on the impact of computers in science education.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2016). Computing across the curriculum.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2016). How should computers influence the mathematics curriculum?.
 • Mørken, Knut Martin & Rasmussen, Live (2016). Skru av autopiloten!.
 • Mørken, Knut Martin & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Course alignment and a culture for quality.
 • Sanne, Anders; Berge, Ola; Bungum, Berit; Jørgensen, Eva Celine; Kluge, Anders; Kristensen, Tor Espen; Mørken, Knut Martin; Svorkmo, Anne-Gunn & Voll, Liv Oddrun (2016). Teknologi og programmering for alle : En faggjennomgang med forslag til endringer i grunnopplæringen - august 2016. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sølna, Hanne & Mørken, Knut Martin (2016). How to radically change university education? A joint venture between academics and administration.
 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom Johan & Mørken, Knut Martin (2015). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations.
 • Mørken, Knut Martin (2015). MNs utdanningssatsing.
 • Mørken, Knut Martin (2015). Utdanning, utdanningsroller og læringsmiljø.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2015). Some reflections on the impact of computers in science education.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2015). Tanker om digital realfagsundervisning.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2015). Strategisk blikk på utdanning.
 • Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Villanger, Ilan Dehli (2015). Hvordan skaper vi gode betingelser for læring?.
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (2014). Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Preface. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  8177 LNCS
 • Mørken, Knut Martin (2014). Computational Science & Engineering infusion in general undergraduate education.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Fagfornyelse i matematikk.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Fra Computing in Science Education (CSE) til generell utdanningsutvikling.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Fra Computing in Science Education (CSE) til generell utdanningsutvikling.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Hva er digital kompetanse i matematikk?.
 • Mørken, Knut Martin (2014). InterAct — Kultur for læring.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Reforming mathematics and science education.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2014). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2013). Reforming Mathematics and Science Education.
 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom & Mørken, Knut Martin (2012). Uniformly stable linear wavelets on nonuniform triangulations.
 • Mørken, Knut Martin (2012). Estetikk, kreativitet og modeller i matematikk.
 • Mørken, Knut Martin (2012). FoU-basert utdanning i realfag: Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2012). Integrating computational methods throughout the bachelor education.
 • Mørken, Knut Martin (2012). Mathematics and science education in a world with computers: Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2012). Realfagsutdanning og læring når rammene endrer seg.
 • Mørken, Knut Martin; Sveinsson, Henrik Andersen & Dahl, Lars Oswald (2012). Computing in Science Education (CSE): Numeriske metoder i tverrfaglig og FoU-basert undervisning – gevinster for utdanningen, kandidatene og arbeidslivet.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). Framtidas teknologiutdanning.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). Hvorfor beregningsorientert matematikk, og hvordan?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). IT i moderne forskningsbasert undervisning: CSE — hva er nøkkelen?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). KUPP: Kulturkompetanse og personlig utvikling. Trenger vi et nytt perspektiv i utdanningene?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). Mathematics and science education in a world with computers: Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2011). Beregninger i realfagsutdanningen.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Beregningsorientert ingeniørutdanning?.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Beregningsperspektiv i ingeniørutdanningen?.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Computing in Science Education: Some Experiences and Perspectives.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Hva lærer du første semester på MAEC- og MIT-programmene?.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Hvorfor beregningsorientert matematikk og hvordan?.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Realfagsundervisning med beregninger.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Status for CSE-prosjektet.
 • Mørken, Knut Martin; Bruvoll, Solveig & Lyche, Tom (2011). Uniformly stable ’wavelets’ on general triangulations.
 • Mørken, Knut Martin; Bruvoll, Solveig & Lyche, Tom (2011). Uniformly stable ’wavelets’ on general triangulations.
 • Mørken, Knut Martin; Bruvoll, Solveig & Lyche, Tom (2011). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations.
 • Mørken, Knut Martin & Malthe-Sørensen, Anders (2011). Beregningsorientert utdanning i realfag ved UiO.
 • Mørken, Knut Martin; Malthe-Sørensen, Anders; Simonsen, Ingve; Hammer, Hugo Lewi; Vatne, Jon Eivind; Nøst, Elisabeth; Løyning, Terje Brinck; Dahl, Lars Oswald & Sasaki, Nina (2011). Computing in Science Education. A guide for universities and colleges in Norway.
 • Mørken, Knut Martin; Simonsen, Ingve; Malthe-Sørensen, Anders; Hammer, Hugo Lewi; Løyning, Terje Brinck; Vatne, Jon Eivind; Nøst, Elisabeth; Dahl, Lars Oswald & Sasaki, nina (2011). Beregninsorientert utdanning: En veileder for universiteter og høgskoler i Norge.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2011). Hvordan kan IKT bidra til mer relevant opplæring?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. jan. 2013 13:36 - Sist endret 29. mars 2020 21:15