Knut Martin Mørken

Visedekan utdanning, professor
Bilde av Knut Martin Mørken
English version of this page
Mobiltelefon 916 93 859
Rom Fysikk Ø266 Dekanat
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO

Visedekan utdanning

Jeg har vært visedekan for utdanning, eller studiedekan, siden mars 2019. Før dette hadde jeg fra 2012 en 50% prosjektstilling ved fakultetet som leder for arbeidet med utdanningsutvikling gjennom prosjektet «InterAct». Dette var en naturlig fortsettelse av mitt mangeårige engasjement med å integrere beregninger i våre bachelorutdanninger, sammen med kolleger, det såkalte CSE-prosjektet. Dette prosjektet fikk i 2016 status som et nasjonalt  senter for fremragende utdanning, Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Faglige interesser

Min hovedinteresse er konstruktiv approksimasjonsteori, særlig utvikling og analyse av beregningsalgoritmer for funksjoner, kurver, flater og volumer. Jeg spesielt interessert i alle aspekter av spline funksjoner. 

De siste årene har jeg også brukt mye tid på innføring av et helhetlig beregningsperspektiv i grunnundervisningen i de matematikktunge realfagene. Dette involverer samarbeid med kolleger på tvers av tradisjonelle faggrenser og er organisert i det som opprinnelig het CSE-prosjektet (Computers in Science Education), og som nå er kjent som CCSE – Centre for Computing in Science Education. CCSE har status som Senter for fremragende utdanning (SFU), en prestisjeordning for utdanning som forvaltes av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). 

Undervisning

Emneord: Splines, B-splines, beregninger, numerisk analyse, wavelets
Publisert 28. jan. 2013 13:36 - Sist endret 29. mars 2020 21:15