Knut Martin Mørken

Visedekan utdanning, professor
Bilde av Knut Martin Mørken
English version of this page
Mobiltelefon 916 93 859
Rom Fysikk Ø266 Dekanat
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO

Visedekan utdanning

Jeg har vært visedekan for utdanning, eller studiedekan, siden mars 2019. Før dette hadde jeg fra 2012 en 50% prosjektstilling ved fakultetet som leder for arbeidet med utdanningsutvikling gjennom prosjektet «InterAct». Dette var en naturlig fortsettelse av mitt mangeårige engasjement med å integrere beregninger i våre bachelorutdanninger, sammen med kolleger, det såkalte CSE-prosjektet. Dette prosjektet fikk i 2016 status som et nasjonalt  senter for fremragende utdanning, Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Faglige interesser

Min hovedinteresse er konstruktiv approksimasjonsteori, særlig utvikling og analyse av beregningsalgoritmer for funksjoner, kurver, flater og volumer. Jeg spesielt interessert i alle aspekter av spline funksjoner. 

De siste årene har jeg også brukt mye tid på innføring av et helhetlig beregningsperspektiv i grunnundervisningen i de matematikktunge realfagene. Dette involverer samarbeid med kolleger på tvers av tradisjonelle faggrenser og er organisert i det som opprinnelig het CSE-prosjektet (Computers in Science Education), og som nå er kjent som CCSE – Centre for Computing in Science Education. CCSE har status som Senter for fremragende utdanning (SFU), en prestisjeordning for utdanning som forvaltes av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). 

Undervisning

Emneord: Splines, B-splines, beregninger, numerisk analyse, wavelets

Publikasjoner

 • Sand, Odd Petter; Lockwood, Elise; Caballero, Marcos & Mørken, Knut Martin (2022). Three cases that demonstrate how students connect the domains of mathematics and computing. Journal of Mathematical Behavior. ISSN 0732-3123. 67. doi: 10.1016/j.jmathb.2022.100955.
 • Sand, Odd Petter; Lockwood, Elise; Caballero, Marcos & Mørken, Knut Martin (2022). Students’ Development of a Logarithm Function in Python Using Taylor Expansions: a Teaching Design Case Study. Digital Experiences in Mathematics Education. ISSN 2199-3246. doi: 10.1007/s40751-022-00104-3.
 • Lockwood, Elise & Mørken, Knut Martin (2021). A Call for Research that Explores Relationships between Computing and Mathematical Thinking and Activity in RUME. International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education. ISSN 2198-9745. 7, s. 404–416. doi: 10.1007/s40753-020-00129-2.
 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom Johan & Mørken, Knut Martin (2017). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations. Mathematics and Computers in Simulation. ISSN 0378-4754. 137, s. 177–200. doi: 10.1016/j.matcom.2016.09.006.
 • Malthe-Sørenssen, Anders; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Mørken, Knut Martin (2015). Integrasjon av beregninger i fysikkundervisningen. UNIPED. ISSN 1500-4538. 38(4), s. 303–310.
 • Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Villanger, Ilan Dehli (2015). Hvordan skaper vi gode betingelser for læring? UNIPED. ISSN 1500-4538. 38(4), s. 264–273.
 • Melvær, Eivind Lyche; Mørken, Knut Martin & Samset, Eigil (2012). A motion constrained cross-wire phantom for tracked 2D ultrasound calibration. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. ISSN 1861-6410. 7(4), s. 611–620. doi: 10.1007/s11548-011-0661-6.

Se alle arbeider i Cristin

 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom Johan; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (2017). Mathematical Methods for Curves and Surfaces: 9th International Conference, MMCS 2016 Tønsberg, Norway, June 23-28, 2016 Revised Selected Papers. Springer Publishing Company. ISBN 978-3-319-67885-6. 333 s.
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom ; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry (2014). Mathematical Methods for Curves and Surfaces. 8th International Conference, MMCS 2012, Oslo, Norway, June 28 – July 3, 2012, Revised Selected Papers. Springer. ISBN 978-3-642-54381-4. 511 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sand, Odd Petter; Lockwood, Elise; Caballero, Marcos & Mørken, Knut Martin (2022). Four Patterns in Students’ Connections Between Mathematics and Computing.
 • Mørken, Knut Martin (2020). IKT i alle fag.
 • Mørken, Knut Martin (2020). Hvorfor programmering og algoritmer?
 • Hodnebrug, Ina; Lingaas, Else Marie & Mørken, Knut Martin (2019). Samarbeid om utdanning mellom universiteter og høgskoler og næringslivet. Hvorfor? Hva fungerer? Hvor er utfordringene?
 • Fyhn, Marianne; Malthe-Sørenssen, Anders; Mørken, Knut Martin; Nederbragt, Alexander Johan; Odden, Tor Ole & Sundnes, Joakim (2019). Beregningsorientering og utdanningsutvikling.
 • Mørken, Knut Martin & Dæhlen, Morten (2019). Er frafallet i høyere utdanning et så stort problem som noen vil ha det til? [Avis]. Khrono.
 • Mørken, Knut Martin (2019). Hva er det egentlig studentene trenger for å lykkes?
 • Mørken, Knut Martin (2019). Programmering for å styrke matematikken, er det mulig? .
 • Mørken, Knut Martin (2019). Programmering for å styrke matematikken, er det mulig? .
 • Mørken, Knut Martin (2019). Computing in Mathematics and Science Education.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Mørken, Knut Martin (2019). Programmering i naturfag.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Mørken, Knut Martin (2018). ProFag: realfaglig programmering.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Mørken, Knut Martin (2018). Programmering er mer enn koding.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Mørken, Knut Martin (2018). Programmering i naturfaget.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Emneutvikling og systematisk integrering av generiske ferdigheter i utdanningsprogrammene.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Utdanning og utveksling .
 • Mørken, Knut Martin (2018). Programmering i skolen: muligheter og utfordringer.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Programmering i alle fag!
 • Mørken, Knut Martin (2018). Om fagfornyelsen i matematikk.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2018). An Evolving Culture for Learning in Practice.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Educational Development: Computing in Science Education in a Wider Perspective.
 • Mørken, Knut Martin (2018). Some reflections on how computing can enhance the learning of mathematics.
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom Johan Wiborg; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (2017). Preface. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 1052:16191 LNCS, s. 1–1. doi: 10.1016/j.cam.2009.02.019.
 • Malthe-sørenssen, Anders; Henriksen, Ellen Karoline; Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Center for computing in science education: fornyelse av utdanning ved integrasjon av beregninger. Nordic Journal of STEM Education. ISSN 2535-4574. 1(1), s. 236–241.
 • Mørken, Knut Martin; Runde, Ragnhild Kobro & Skramstad, Tone (2017). Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og utdanningsutvikling.
 • Fyhn, Marianne; Kristensen, Solveig; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Villanger, Ilan Dehli (2017). Helhetlig fokus på utdanningsutvikling.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2017). Utdanningsutvikling på MN-fakultetet.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Utdanningsutvikling på MN-fakultetet ved UiO.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning: Systematisk arbeid med utdanningskvaliteten med tanke på utvikling og forbedring.
 • Mørken, Knut Martin (2017). InterAct at UiO: Good education is more than good lectures!
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Utdanningsutvikling på MN-fakultetet ved UiO.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in the undergraduate mathematics curriculum?
 • Mørken, Knut Martin (2017). Reflections on mathematics and science education for the future.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Bioscience, chemistry, pharmacy or life science?
 • Mørken, Knut Martin & Rasmussen, Live (2016). Skru av autopiloten!
 • Mørken, Knut Martin (2016). How can computing assist in learning calculus?
 • Sølna, Hanne & Mørken, Knut Martin (2016). How to radically change university education? A joint venture between academics and administration.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2016). How should computers influence the mathematics curriculum?
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2016). Computing across the curriculum.
 • Mørken, Knut Martin (2016). Some reflections on the impact of computers in science education.
 • Mørken, Knut Martin & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Course alignment and a culture for quality.
 • Kluge, Anders & Mørken, Knut Martin (2016). Nytt skolefag nødvendig. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Mørken, Knut Martin (2015). MNs utdanningssatsing.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2015). Strategisk blikk på utdanning.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2015). Tanker om digital realfagsundervisning.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2015). Some reflections on the impact of computers in science education.
 • Mørken, Knut Martin (2015). Utdanning, utdanningsroller og læringsmiljø.
 • Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Villanger, Ilan Dehli (2015). Hvordan skaper vi gode betingelser for læring?
 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom Johan & Mørken, Knut Martin (2015). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Hva er digital kompetanse i matematikk?
 • Mørken, Knut Martin (2014). Fra Computing in Science Education (CSE) til generell utdanningsutvikling.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Fra Computing in Science Education (CSE) til generell utdanningsutvikling.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Computational Science & Engineering infusion in general undergraduate education.
 • Mørken, Knut Martin (2014). InterAct — Kultur for læring.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Fagfornyelse i matematikk.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2014). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Reforming mathematics and science education.
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (2014). Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Preface. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 8177 LNCS.
 • Mørken, Knut Martin (2013). Reforming Mathematics and Science Education.
 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom & Mørken, Knut Martin (2012). Uniformly stable linear wavelets on nonuniform triangulations.
 • Mørken, Knut Martin (2012). Estetikk, kreativitet og modeller i matematikk.
 • Mørken, Knut Martin (2012). FoU-basert utdanning i realfag: Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). KUPP: Kulturkompetanse og personlig utvikling. Trenger vi et nytt perspektiv i utdanningene?
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). Framtidas teknologiutdanning.
 • Mørken, Knut Martin (2012). Realfagsutdanning og læring når rammene endrer seg.
 • Mørken, Knut Martin (2012). Integrating computational methods throughout the bachelor education.
 • Mørken, Knut Martin; Sveinsson, Henrik Andersen & Dahl, Lars Oswald (2012). Computing in Science Education (CSE): Numeriske metoder i tverrfaglig og FoU-basert undervisning – gevinster for utdanningen, kandidatene og arbeidslivet.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). IT i moderne forskningsbasert undervisning: CSE — hva er nøkkelen?
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). Mathematics and science education in a world with computers: Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2012). Mathematics and science education in a world with computers: Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). Hvorfor beregningsorientert matematikk, og hvordan?
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2011). Hvordan kan IKT bidra til mer relevant opplæring?
 • Mørken, Knut Martin (2011). Beregningsorientert ingeniørutdanning?
 • Mørken, Knut Martin (2011). Beregningsperspektiv i ingeniørutdanningen?
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2011). Hvorfor beregningsorientert matematikk og hvordan?
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2011). Hvorfor beregningsorientert matematikk og hvordan?
 • Mørken, Knut Martin (2011). Hvorfor beregningsorientert matematikk og hvordan?
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2011). Hvorfor beregningsorientert matematikk og hvordan få det til?
 • Mørken, Knut Martin (2011). Realfagsundervisning med beregninger.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Beregninger i realfagsutdanningen.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Status for CSE-prosjektet.
 • Mørken, Knut Martin & Sand, Ingrid (2019). Spørreundersøkelse MN nye laveregradsstudenter høsten 2019. Det matematisk naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Nordbakke, Monica; Stiberg, Cecilie; Sletta, Ingeborg; Mørken, Knut Martin; Lindstrøm, Tom Louis & Hætta, Ole Einar Isaksen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Arbeid med kjerneelementer i matematikk. Utdanningsdirektoratet.
 • Sanne, Anders; Berge, Ola; Bungum, Berit; Jørgensen, Eva Celine; Kluge, Anders & Kristensen, Tor Espen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Teknologi og programmering for alle : En faggjennomgang med forslag til endringer i grunnopplæringen - august 2016. Utdanningsdirektoratet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bersvendsen, Jørn; Samset, Eigil; Mørken, Knut Martin & Reimers, Martin (2016). Segmentation of cardiac structures in 3-dimensional echocardiography. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mørken, Knut Martin; Malthe-Sørensen, Anders; Simonsen, Ingve; Hammer, Hugo Lewi; Vatne, Jon Eivind & Nøst, Elisabeth [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Computing in Science Education. A guide for universities and colleges in Norway. Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Mørken, Knut Martin; Bruvoll, Solveig & Lyche, Tom (2011). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations. CMA.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. jan. 2013 13:36 - Sist endret 8. apr. 2022 11:08