Organisasjon

Center for Computing in Science Education (CCSE) er et senter for integrering av beregninger i utdanningen ved UiO og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN). 

Senterets virkeperiode er fem år fra 1.12.16. Etter midtveisevarluering i 2020 ble perioden forlenget med fem år. 

Senteret representerer sentral virksomhet ved alle instituttene på MN-fakultetet, men er organisatorisk plassert ved Fysisk institutt. 

Foruten Fysisk institutt består aktiviteten av grupper fra Matematisk institutt, Institutt for informatikk og Institutt for biovitenskap samt samarbeidende miljøer ved øvrige institutter. 

Mandat for senteret og styret (pdf) (revidert versjon vedtatt i dekanat 29.08.2022). 

Publisert 4. feb. 2014 10:11 - Sist endret 31. aug. 2022 09:53