Ph.d.utvalget

 

Medlemmer
Leder Erlend Fornæss Wold
Vitenskapelig ansatte (seksjonsledere)  
Seksjon 1: Mekanikk Atle Jensen
Seksjon 2: Statistikk og biostatistikk Sven Ove Samuelsen
Seksjon 3: Stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko Fred Espen Benth
Seksjon 4:

Partielle differensiallikninger

Beregningsorientert matematikk

Seksjon 5:

Algebra og algebraisk geometri

Geometri og topologi

Seksjon 6:

Flere komplekse variable

Logikk

Operatoralgebraer

Ph.d.-kandidatrepresentant
Sekretær Biljana Dragisic

 

Publisert 25. jan. 2011 13:11 - Sist endret 9. jan. 2020 11:17