Ph.d.utvalget

 

Medlemmer
Leder Erlend Fornæss Wold
Vitenskapelig ansatte (seksjonsledere)  
Seksjon 1: Mekanikk Karsten Trulsen
Seksjon 2: Statistikk og biostatistikk Geir Storvik
Seksjon 3: Stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko Giulia Di Nunno
Seksjon 4:

Partielle differensiallikninger

Beregningsorientert matematikk
Nils Henrik Risebro

Seksjon 5:

Algebra og algebraisk geometri

Geometri og topologi

John Christian Ottem

Seksjon 6:

Flere komplekse variable

Logikk

Operatoralgebraer

Erlend Fornæss Wold
Ph.d.-kandidatrepresentant Alise Danielle Midtfjord
Sekretær Biljana Dragisic/Tatiana B. O. Wechsler
Publisert 25. jan. 2011 13:11 - Sist endret 7. juni 2022 10:32