Møter i ph.d.-utvalget 2017

Ph.d.-utvalgsmøte 08/3 2017 Innkalling/Referat
Sak 01/2017 Info ved Hans / forslag til mandat
Sak 02/2017 Ph.d. i tall
Sak 03/2017 Spesialpensum og faglig kvalitetssikring av søknader om opptak
Sak 04/2017 Ph.d. og karriere
Sak 05/2017 Generiske kunnskaper
Sak 06/2017 Eventuelt
Ph.d.-utvalgsmøte 23/11 2017 Innkalling/Referat
Sak 07/2017 Gjennomgang av Utfyllende instituttregler ifm. innhold i opplæringsdel, per seksjon
Sak 08/2017 Forslag til innledende samtalemomenter - orientering ved arbeidsgruppa (Hans, Erik, Fred og Biljana)
Sak 9/2017 Kandidatundersøkelse - diskusjon
Sak 10/2017

Karriereveiledning for ph.d.-studenter - diskusjon innledet av Elisabeth Seland

Sak 11/2017 Eventuelt