English version of this page

Om instituttet

Matematisk institutt driver med forskning og undervisning innenfor de tre fagområdene matematikk, mekanikk og statistikk.

Matematisk institutt ble opprettet i 1947, inntil da hadde aktiviteten vært organisert direkte under et fakultet, først under Det philosophiske fakultet og deretter under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

I dag har instituttet nesten 50 faste vitenskapelig ansatte samt bistillinger, postdoc-stillinger og Phd-studenter. I tillegg kommer en teknisk/administrativ stab.

  Samarbeid med Matematisk institutt

  Matematisk institutt har forskningssamarbeid med en rekke aktører både nasjonalt og internasjonalt.

  Alumniforeningen ved Matematisk institutt

  Hold kontakt med instituttet gjennom vår alumniforening.

  Kontakt Matematisk institutt

  Besøksadresse:
  Niels Henrik Abels hus
  Moltke Moes vei 35
  0851 Oslo

  Postadresse:
  Matematisk institutt
  Universitetet i Oslo
  Postboks 1053 Blindern
  0316 Oslo

  Tlf: (47) 22 85 58 88

  Matematisk institutt i sosiale medier