English version of this page

Tall, fakta og historie

Nøkkeltall 2021
Vitenskapelige publikasjoner 180
Masterprogram - 2 årig 5
Bachelorprogram - 3 årig 2
Faste vitenskapelige ansatte 47
Bistillinger 16
Post dok 27
Stipendiater / PhD 46
Teknisk/administrativt ansatte 13
Budsjett 108 MNOK

Oversikt over Matematisk institutt sin historie

 

 

Publisert 17. jan. 2011 14:33 - Sist endret 25. apr. 2022 10:31