Matematisk institutts historie

Matematisk institutt ble opprettet i 1947, inntil da hadde aktiviteten vært organisert direkte under et fakultet, først under Det philosophiske fakultet og deretter under Det matematisk-natutrurvitenskapelige fakultet.

Instituttet omtales ved opprettelsen som ”Matematisk og mekanisk institutt”, et navn som gjenspeiler den todeling faget hadde ved universitetet. Instituttet som selvstendig enhet er altså ikke så gammel, men faget matematikk har selvsagt vært sentralt helt fra universitetet spede start på begynnelsen av 1800-tallet.

Instituttet har fra starten hatt en ”Avdeling for ren matematikk” og en ”Avdeling for anvendt matematikk” – mekanikk. Disse avdelingene eksisterer fortsatt, men instituttet har i de mellomliggende år blitt supplert med andre fagområder.

På 1950-tallet vokste det frem et statistikkmiljø, og dette medførte at matematisk statistikk ble etablert som undervisningsfag – bifag fra 1955 og hovedfag fra 1966. Dette utviklet seg til det vi i dag kjenner som ”Avdeling for statistikk”.

På 1940- og 50-tallet ble datamaskinen utviklet. Dette medførte at et nytt fagområde vokste frem. Den nødvendige undervisningen i numeriske metoder og programmering ble ved UiO gitt av Matematisk institutt, og fra 1960 var det en rutinemessig del av instituttets virksomhet – og fra 1963 fikk instituttet en egen ”Avdeling for numerisk analyse”. Avdelingen vokste raskere enn noen annen avdeling ved universitetet, og enden på historien ble at ”Avdeling for numerisk analyse”, sammen med ”Avdeling for kybernetikk” ved Fysisk institutt, fra nyttår 1977 ble gjort om til Institutt for informatikk.

I 2003 ble nytt gradsystem innført. Matematisk institutt tilbyr i dag 2 bachlorprogrammer, Matematikk, informatikk og teknologi (MIT) og Matematikk og økonomi (MAEC). Fra bachlorprogrammene kan studentene gå videre og ta en mastergrad. Per høsten 2008 er det 283 studenter på bachlorprogrammene og 125 som holder på med en er mastergrad.

Matematisk institutt er også vertsinstitusjon for CMA (Centre of Mathematics for Applications) – et "Senter for fremragende forskning", utnevnt av Norges Forskningsråd i 2003. CMA er tverrfaglig senter med tyngdepunkt matematikk-informatikk, og med deltakelse fra Matematisk institutt, Fysisk institutt, Institutt for teoretisk astrofysikk og SINTEF Anvendt matematikk. CMAs forskningsprofil har fire "søyler": Stokastisk analyse/finans, Partielle differensiallikninger, Geometrisk modelleing og anvendelser i fysiske fag (kvantemekanikk og astrofysikk).

Publisert 16. nov. 2010 08:18 - Sist endret 16. nov. 2010 08:20