Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Forskningsarrangementer

02 mai
09:30, Auditorium 2 of the science library building Vilhelm Bjerknes' hus
03 mai
Auditorium 2 of the science library building Vilhelm Bjerknes' hus
04 mai
Auditorium 2 of the science library building Vilhelm Bjerknes' hus
18 juni
Sophus Lie Conference Center, Nordfjordeid, Norway.
19 juni
Sophus Lie Conference Center, Nordfjordeid, Norway.