English version of this page

Statistikk og data science

Forskningsgruppen i statistikk og data science er aktiv innen mange teoretiske og anvendte områder av statistikkfaget: inferens for høydimensjonale data, levetids- og forløpsanalyse, modellvalg og -kritikk, ikke-parametriske metoder, hierarkisk Bayesiansk modellering, tid- og rom-modellering og generell metodeforskning motivert blant annet av anvendelser innen folkehelse, økonometri, genetikk, biologi og klimaforskning.

Deltagelse i sentre

Forskningsgruppen er partner og hub i BigInsight, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon opprettet av Norges Forskningsråd, startet opp i april 2015. BigInsight er et konsortium med en rekke akademiske, industrielle og offentlige partnere, som skal utvikle nye statistiske verktøy for analyse av høydimensjonale og komplekse data, med spesielt fokus på nye personaliserte løsninger og skarpere prediksjon av transiente fenomener. En formelt avsluttet prosjekt, men fortsatt en sentral aktivitet i forskningsgruppen er FocuStat-prosjektet.  Forskere ved gruppen er også med i Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis –CEES og endringsmiljøene Centre for Computational Inference in Evolutionary Life Science (CELS) og PharmaTox. Forskningsgruppen er også med i innovasjonsklyngen DataScience@UiO i samarbeid med Logikk og Intelligente Data på IFI, SIRIUS og BigInsight. Gruppen er også sentral i UiO's framvoksende aktiviteter innen data science.

 

Samarbeid

I Oslo-området har forskningsgruppen nært samarbeid med Avdeling for biostatistikk ved Det medisinske fakultet, Forskningsgruppen Biomedisinsk Informatikk og Logikk og Intelligente Data ved Institutt for informatikk, Norsk Regnesentral,  Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus, Nasjonalt folkehelseinstituttStatistisk sentralbyrå og blant andre DNV-GL og ABB. Forøvrig har forskningsgruppen et bredt samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

  Gjester

  Forskningsgruppen har i samarbeid med Big Insight besøk av følgende forsker: 

  Studieprogrammer

  Bachelorstudiet i statistikk er en del av programmene i Matematikk med informatikk (MAMI) og Matematikk og økonomi (MAEC). MAMI-studenter som vil spesialisere seg i statistikk velger studieretningen i Statistikk og Data Science, mens MAEC-studenter velger studieretningen i Økonomi og statistikk. Masterstudenter i statistikk tar studieretningen Statistikk under masterprogrammet Stokastisk modellering, Statististikk og Risikoanalyse. Høsten 2018 er vi med og starter et masterprogram innen Data Science. Lenken Nytt om statistikk er ment for studenter som er interessert i statistikk,  og inneholder løpende oppdatert informasjon om alt det som skjer i statistikkfaget ute i verden akkurat nå.

  forskningsgruppen i statistikk og datascience
  Forskningsgruppen i statistikk og datascience, foto: Solveig Giil, Matematisk institutt, UiO

   

  Publisert 8. nov. 2010 22:40 - Sist endret 5. jan. 2021 13:28