Pionerer i skandinavisk statistikk

Det 11. Europeiske statistikermøtet fant sted i Oslo 14.-18. August 1978. I forbindelse med møtet lagde Tore Schweder en utstilling om noen tidlige linjer i utviklingen av skandinavisk statistikk. Nedenfor viser vi en digital versjon av utstillingen.

Målet med utstillingen var å kaste lys over noen av pionerene i skandinavisk statistikk. Tre områder av statistikkfaget ble tatt opp i utstillingen: sosialstatistikk, matematisk statistikk og sannsynlighetsregning. Hvis du klikker på lenkene nedenfor, vil du se plakater som beskriver de tre områdene og noen pionerer i hvert område. Tekstene på plakatene er lagd av Tore Schweder, mens faren hans, Carl Schweder, har laget tegningene og skrevet teksten på plakatene.

Sosialstatistikk

Befolkningsstatistikk, statistisk sosiologi og utvalgsundersøkelser.

    Pehr Wilhelm Wargentin (1717 - 1783)
    Eilert Sundt (1817 -1875)
    Anders Nicolai Kiær (1838 - 1919)

Matematisk statistikk

Regresjon, variansanalyse, rekkeutviklinger, kumulanter, estimering og testing.

    Ludvig Henrik Ferdinand Oppermann (1817 - 1883)

    Thorvald Nicolai Thiele (1838 - 1910)

    Jørgen Pedersen Gram (1850 -1916)

    Carl Ludwig Charlier (1861 - 1934)

    Jarl Waldemar Lindeberg (1876 - 1932)

Sannsynlighetsregning

Poisson prosesser, risikoteori og køteori. 

    Filip Lundberg (1876 -1965)

    Agner Krarup Erlang (1878-1929)

Videre lesning

Tore Schweder (1980). Scandinavian Statistics, Some Early Lines of Development. Scandinavian Journal of Statistics, vol 7, pp. 113-129

Publisert 28. okt. 2020 11:35 - Sist endret 28. okt. 2020 12:11