Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT-tjenester

Passord, komme på nett, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte til forskning og utdanning

Kunnskapsressurser

Kompendier til nedlastning, videosnutter med matematisk innhold, introduksjon til bølger og strømninger m.m.

Skolerettet virksomhet

Vi tilbyr begynnerkurs i kalkulus for forserte elever, fagdager, sommerskole og skolebesøk. 

matematikk.org

  • Inspirasjonssenter for matematikklærere
  • Verktøy som vekker nysgjerrighet og interesse hos elever
  • Opplysningssenter for foreldre med barn i skolen
  • Et nettsted fylt av levende matematikk for alle

Gå direkte til