Kunnskapsressurser

Her finner du en samling med videosnutter som er laget ved Matematisk institutt. Noen av snuttene er koblet direkte til et av våre emner, mens andre er litt mer generelle.

Denne nestenperiodiske spalten vil ta for seg bøker som berører matematikk i en eller annen forstand, alt fra fagbøker til romaner og diktsamlinger — og kanskje det som verre er.

Ordlista er utarbeidet i samarbeid mellom NTNU, UiO og UiA, og prosjektet har mottatt støtte fra Språkrådet.

Det nasjonale nettstedet for matematikk

Her finner du kompendier som er skrevet av instituttets ansatte og som ikke er utgitt i noen annen form.