Kunnskapsressurser

Her finner du en samling med videosnutter som er laget ved Matematisk institutt. Noen av snuttene er koblet direkte til et av våre emner, mens andre er litt mer generelle.

Denne nestenperiodiske spalten vil ta for seg bøker som berører matematikk i en eller annen forstand, alt fra fagbøker til romaner og diktsamlinger — og kanskje det som verre er.

Her finner du kompendier som er skrevet av instituttets ansatte og som ikke er utgitt i noen annen form.

Det nasjonale nettstedet for matematikk

- en introduksjon