Kunnskapsressurser

Kalkulus med Anne og gjengen

Kalkulus med Anne og gjengen er en ukentlig podcast der matematikkstudent Anne Brugård diskuterer emner i kalkulus med vitenskapelige ansatte ved universitetet.

Skriblekroken

En spalte med tekster som blander matematikk med tematikk mange vil påstå er umatematisk. Tekstene er skrevet av masterstudent Leandros og kan leses uavhengig av ditt eget forhold til matematikk.

Onkel Toms hylle

Denne nestenperiodiske spalten tar for seg bøker som berører matematikk i en eller annen forstand, alt fra fagbøker til romaner og diktsamlinger — og kanskje det som verre er.

Videosnutter fra Matematisk institutt

Her finner du en samling med videosnutter som er laget ved Matematisk institutt. Noen av snuttene er koblet direkte til et av våre emner, mens andre er litt mer generelle.

Onkel Toms hylle

Denne nestenperiodiske spalten tar for seg bøker som berører matematikk i en eller annen forstand, alt fra fagbøker til romaner og diktsamlinger — og kanskje det som verre er.

Samling av kompendier - Matematisk institutt

Her finner du kompendier som er skrevet av instituttets ansatte og som ikke er utgitt i noen annen form.

matematikk.org

Det nasjonale nettstedet for matematikk

  • Inspirasjonssenter for matematikklærere
  • Verktøy som vekker nysgjerrighet og interesse hos elever
  • Opplysningssenter for foreldre med barn i skolen
  • Et nettsted fylt av levende matematikk for alle

Matematisk ordliste

Ordlista er utarbeidet i samarbeid mellom NTNU, UiO og UiA, og prosjektet har mottatt støtte fra Språkrådet