Ingrid Kristine Glad

Bilde av Ingrid Kristine Glad
English version of this page
Telefon +47 22855879
Rom 813
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

Jeg er for tiden nestleder for Senter for data- og beregningsvitenskap ved UiO, dScience, og co-direktør for senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) BigInsight. Jeg er også leder for Abel-styret for perioden 2022-2026.

Forskningsinteresser:

Jeg utvikler statistiske metoder og maskinlærings-metoder motivert fra problemstillinger i livsvitenskap og andre data-intensive fagområder. Jeg er spesielt interessert i høydimensjonal regresjon og metoder for deteksjon av anomaliteter og endringer i høydimensjonale datastrømmer. Jeg har også jobbet med ikkeparametrisk kurveestimering, hierarkisk modellering og Bayesianske metoder. Metodene er ofte anvendt på data fra genomikk og molekylærbiologi, eller sensordata fra for eksempel maritim industri.

Emneord: Statistikk, Statistikk og biostatistikk, Maskinlæring

Publikasjoner

 • Bertinelli Salucci, Clara; Bakdi, Azzeddine; Glad, Ingrid Kristine; Vanem, Erik & De Bin, Riccardo (2022). A novel semi-supervised learning approach for maritime lithium-ion battery monitoring. I Torelli, Nicola; BELLIO, RUGGERO & MUGGEO, VITO (Red.), Proceedings of the 36th International Workshop on Statistical Modelling. EUT Edizioni Università di Trieste. ISSN 978-88-5511-309-0. s. 85–90. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Lars Henry Berge; Glad, Ingrid Kristine; Jullum, Martin & Aas, Kjersti (2022). Using Shapley Values and Variational Autoencoders to Explain Predictive Models with Dependent Mixed Features. Journal of machine learning research. ISSN 1532-4435. 23(213), s. 1–51. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bertinelli Salucci, Clara; Bakdi, Azzeddine; Glad, Ingrid Kristine; Vanem, Erik & De Bin, Riccardo (2022). Multivariable Fractional Polynomials for lithium-ion batteries degradation models under dynamic conditions. Journal of Energy Storage. ISSN 2352-152X. 52. doi: 10.1016/j.est.2022.104903. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lingjærde, Camilla; Lien, Tonje Gulbrandsen; Borgan, Ørnulf; Bergholtz, Helga & Glad, Ingrid K. (2021). Tailored graphical lasso for data integration in gene network reconstruction. BMC Bioinformatics. ISSN 1471-2105. 22(1). doi: 10.1186/s12859-021-04413-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakdi, Azzeddine; Glad, Ingrid Kristine & Vanem, Erik (2021). Testbed Scenario Design Exploiting Traffic Big Data for Autonomous Ship Trials Under Multiple Conflicts With Collision/Grounding Risks and Spatio-Temporal Dependencies . IEEE transactions on intelligent transportation systems (Print). ISSN 1524-9050. 22(12). doi: 10.1109/TITS.2021.3095547.
 • Engebretsen, Solveig & Glad, Ingrid Kristine (2020). Partially linear monotone methods with automatic variable selection and monotonicity direction discovery. Statistics in Medicine. ISSN 0277-6715. 39(25), s. 3549–3568. doi: 10.1002/sim.8680. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakdi, Azzeddine; Glad, Ingrid Kristine; Vanem, Erik & Engelhardtsen, Øystein (2020). AIS-Based Multiple Vessel Collision and Grounding Risk Identification based on Adaptive Safety Domain. Journal of Marine Science and Engineering. ISSN 2077-1312. 8(1). doi: 10.3390/jmse8010005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Salvatore, Stefania; Rand, Knut Dagestad; Grytten, Ivar; Ferkingstad, Egil; Domanska, Diana & Holden, Lars [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Beware the Jaccard: the choice of similarity measure is important and non-trivial in genomic colocalisation analysis. Briefings in Bioinformatics. ISSN 1467-5463. s. 1–8. doi: 10.1093/bib/bbz083.
 • Engebretsen, Solveig & Glad, Ingrid Kristine (2019). Additive monotone regression in high and lower dimensions. Statistics Surveys. ISSN 1935-7516. 13, s. 1–51. doi: 10.1214/19-SS124. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grytten, Ivar; Rand, Knut Dagestad; Nederbragt, Alexander Johan; Storvik, Geir Olve; Glad, Ingrid Kristine & Sandve, Geir Kjetil (2019). Graph Peak Caller: Calling ChIP-seq peaks on graph-based reference genomes. PLoS Computational Biology. ISSN 1553-734X. 15(2), s. 1–13. doi: 10.1371/journal.pcbi.1006731. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brandsæter, Andreas; Vanem, Erik & Glad, Ingrid Kristine (2019). Efficient on-line anomaly detection for ship systems in operation. Expert Systems With Applications. ISSN 0957-4174. 121, s. 418–437. doi: 10.1016/j.eswa.2018.12.040. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lien, Tonje Gulbrandsen; Borgan, Ørnulf; Reppe, Sjur; Gautvik, Kaare M & Glad, Ingrid Kristine (2018). Integrated analysis of DNA-methylation and gene expression using high-dimensional penalized regression: a cohort study on bone mineral density in postmenopausal women. BMC Medical Genomics. ISSN 1755-8794. 11(24). doi: 10.1186/s12920-018-0341-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rand, Knut Dagestad; Grytten, Ivar; Nederbragt, Alexander Johan; Storvik, Geir Olve; Glad, Ingrid Kristine & Sandve, Geir Kjetil (2017). Coordinates and intervals in graph-based reference genomes. BMC Bioinformatics. ISSN 1471-2105. 18:263, s. 1–8. doi: 10.1186/s12859-017-1678-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brandsæter, Andreas; Vanem, Erik & Glad, Ingrid Kristine (2017). Cluster Based Anomaly Detection with Applications in the Maritime Industry. I Li, Chuan; de Oliveira, José Valente; Ding, Ping; Guo, Wei; Shi, Juanjuan & Bai, Yun (Red.), Proceedings of the 2017 International Conference on Sensing, Diagnostics, Prognostics, and Control SDPC 2017. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-1-5090-4020-9. s. 328–333. doi: 10.1109/SDPC.2017.69. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reppe, Sjur; Lien, Tonje Gulbrandsen; Hsu, Yi-Hsiang; Gautvik, Vigdis Teig; Olstad, Ole Kristoffer & Yu, Rona [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Distinct DNA methylation profiles in bone and blood of osteoporotic and healthy postmenopausal women. Epigenetics. ISSN 1559-2294. 12(8), s. 674–687. doi: 10.1080/15592294.2017.1345832. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simovski, Boris; Vodak, Daniel; Gundersen, Sveinung; Domanska, Diana Ewa; Azab, Abdulrahman & Holden, Lars [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2017). GSuite HyperBrowser: integrative analysis of dataset collections across the genome and epigenome. GigaScience. ISSN 2047-217X. 6(7), s. 1–12. doi: 10.1093/gigascience/gix032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frigessi, Arnoldo; Buhlmann, Peter; Glad, Ingrid Kristine; Richardson, Sylvia & Vannucci, Marina (2016). Some themes in high-dimensional statistics. Abel Symposia. ISSN 2193-2808. 11, s. 1–13. doi: 10.1007/978-3-319-27099-9_1.
 • Brandsæter, Andreas; Manno, Gabriele; Vanem, Erik & Glad, Ingrid Kristine (2016). An Application of Sensor-Based Anomaly Detection in the Maritime Industry. I NA, NA (Red.), 2016 IEEE International Conference on Prognostics and Health Management (ICPHM 2016). Curran Associates, Inc.. ISSN 9781509003839. doi: 10.1109/icphm.2016.7811910.
 • Solbergersen, LInn Cecilie; Ahmed, Ismail; Frigessi, Arnoldo; Glad, Ingrid Kristine & Richardson, Sylvia Therese Lamblin (2016). Preselection in Lasso-Type Analysis for Ultra-High Dimensional Genomic Exploration. Abel Symposia. ISSN 2193-2808. 11, s. 37–66. doi: 10.1007/978-3-319-27099-9_3.
 • Glad, Ingrid Kristine & Hjort, Nils Lid (2016). Model uncertainty first, not afterwards. Statistical Science. ISSN 0883-4237. 31(4), s. 490–494. doi: 10.1214/16-STS559. Fulltekst i vitenarkiv
 • Antoniadis, Anestis; Glad, Ingrid Kristine & Mohammed, Hayat (2015). Local comparison of empirical distributions via nonparametric regression. Journal of Statistical Computation and Simulation. ISSN 0094-9655. 85(12), s. 2384–2405. doi: 10.1080/00949655.2014.929133.
 • Bergersen, Linn Cecilie; Tharmaratnam, Kukatharmini & Glad, Ingrid Kristine (2014). Monotone Splines Lasso. Computational Statistics & Data Analysis. ISSN 0167-9473. 77, s. 336–351. doi: 10.1016/j.csda.2014.03.013.
 • Sandve, Geir Kjetil; Gundersen, Sveinung; Johansen, Morten; Glad, Ingrid Kristine; Gunathasan, Krishanthi & Holden, Lars [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2013). The Genomic HyperBrowser: an analysis web server for genome-scale data. Nucleic Acids Research (NAR). ISSN 0305-1048. 41(W1), s. W133–W141. doi: 10.1093/nar/gkt342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Paulsen, Jonas; Lien, Tonje Gulbrandsen; Sandve, Geir Kjetil; Holden, Lars; Borgan, Ørnulf & Glad, Ingrid Kristine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Handling realistic assumptions in hypothesis testing of 3D co-localization of genomic elements. Nucleic Acids Research (NAR). ISSN 0305-1048. 41(10), s. 5164–5174. doi: 10.1093/nar/gkt227.
 • di Serio, C; Pellin, Danilo; ambrosi, alessandro; Glad, Ingrid Kristine & Frigessi, Arnoldo (2012). Biostatistics Meets Bioinformatics in Integrating Information from Highdimensional Heterogeneous Genomic Data: Two Examples from Rare Genetic Diseases and Infectious Diseases. I Biganzoli, E; Vellido, A; Ambrogi, F & Tagliaferri, R (Red.), Computational Intelligence methods for bioinformatics and biostatistics. Springer. ISSN 978-3-642-35686-5. s. 10–20. doi: 10.1007/978-3-642-35686-5_2.
 • Sandve, Geir Kjetil; Gundersen, Sveinung; Rydbeck, Halfdan; Glad, Ingrid Kristine; Holden, Lars & Holden, Marit [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2011). The differential disease regulome. BMC Genomics. ISSN 1471-2164. 12. doi: 10.1186/1471-2164-12-353.
 • Ambrosi, Alessandro; Glad, Ingrid Kristine; Pellin, Danilo; Cattoglio, Claudia; Mavilio, Fulvio & di serio, clelia [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Estimated Comparative Integration Hotspots Identify Different Behaviors of Retroviral Gene Transfer Vectors. PLoS Computational Biology. ISSN 1553-734X. 7(12). doi: 10.1371/journal.pcbi.1002292.
 • Bergersen, Linn Cecilie; Glad, Ingrid Kristine & Lyng, Heidi (2011). Weighted Lasso with Data Integration. Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology. ISSN 1544-6115. 10(1). doi: 10.2202/1544-6115.1703.
 • Sandve, Geir Kjetil; Gundersen, Sveinung; Rydbeck, Halfdan; Glad, Ingrid Kristine; Holden, Lars & Holden, Marit [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2010). The Genomic HyperBrowser: inferential genomics at the sequence level. Genome Biology. ISSN 1465-6906. 11(12). doi: 10.1186/gb-2010-11-12-r121. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lando, M; Holden, Marit; Bergersen, LC; Glad, Ingrid K; Kristensen, GB & Lyng, H [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2009). Gene Dosage, Expression, and Ontology Analysis Identifies Driver Genes in the Carcinogenesis and Chemoradioresistance of Cervical Cancer. PLoS Genetics. ISSN 1553-7390. 5(11). doi: 10.1371/journal.pgen.1000719.
 • Nygaard, V; Liu, Fang; Holden, Marit; Kuo, Winston P.; Trimarchi, Jeff & Ohno-Machado, Lucila [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2008). Validation of oligoarrays for quantitative exploration of the transcriptome. BMC Genomics. ISSN 1471-2164. 9. doi: 10.1186/1471-2164-9-258.
 • Glad, Ingrid Kristine; Hjort, Nils Lid & Ushakov, N. G. (2007). Mean-squared error of kernel estimators for finite values of the sample size. Journal of Mathematical Sciences. ISSN 1072-3374. 146(4), s. 5977–5983.
 • van de Wiel, Mark; Holden, Marit; Glad, Ingrid Kristine; Lyng, Heidi & Frigessi, Arnoldo (2006). Bayesian process-based modeling of two-channel microarray experiments estimating absolute mRNA concentrations. I Do, Kim-Anh; Müller, Peter & Vannucci, M. (Red.), Bayesian Inference for Gene Expression and Proteomics. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-86092-5. s. 75–97.
 • Lingjærde, Ole Christian; Baumbusch, Lars Oliver; Liestøl, Knut; Glad, Ingrid Kristine & Børresen-Dale, Anne-Lise (2005). CGH-Explorer: a program for analysis of array-CGH data. Bioinformatics. ISSN 1367-4803. 21. doi: 10.1093/bioinformatics/bti113.
 • Frigessi, Arnoldo; van de Wiel, Mark; Holden, Marit; Svendsrud, Debbie H.; Glad, Ingrid Kristine & Lyng, Heidi (2005). Genome-wide estimation of transcript concentrations from spotted cDNA microarray data. Nucleic Acids Research (NAR). ISSN 0305-1048. 33(17). doi: 10.1093/nar/gni141.
 • Scheel, Ida; Aldrin, Magne; Glad, Ingrid Kristine; Sorum, Ragnhild; Lyng, Heidi & Frigessi, Arnoldo (2005). The influence of missing value imputation on detection of differentially expressed genes from microarray data. Bioinformatics. ISSN 1367-4803. 21(23), s. 4272–4279.
 • Kristensen, Vessela Nedelcheva ; Sorlie, Therese; Sørlie, Therese; Geisler, Jürgen; Geisler, E & Yoshimura, Noriko [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2005). Effects of anastrozole on the intratumoral gene expression in locally advanced breast cancer. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. ISSN 0960-0760. 95(1-5), s. 105–111. doi: 10.1016/j.jsbmb.2005.04.028.
 • Glad, Ingrid Kristine; Hjort, Nils Lid & Ushakov, N.G. (2003). Correction of Density Estimators that are not Densities. Scandinavian Journal of Statistics. ISSN 0303-6898. 30(2), s. 415–427.
 • Glad, Ingrid Kristine (1998). Parametrically guided nonparametric regression. Scandinavian Journal of Statistics. ISSN 0303-6898. 25(4), s. 649–668.
 • Glad, Ingrid Kristine (1998). A note on unconditional properties of a parametrically guided Nadaraya-Watson estimator. Statistics and Probability Letters. ISSN 0167-7152. 37(1), s. 101–108.
 • Chu, C. W.; Glad, Ingrid Kristine; Godtliebsen, F. & Marron, J.S. (1998). Edge preserving smoothers for image processing - Rejoinder. Journal of the American Statistical Association. ISSN 0162-1459. 93(442), s. 553–556.
 • Glad, Ingrid Kristine (1998). Bayesian projection of the acquired immune deficiency syndrome epidemic - Discussion. JRSS-C (Applied Statistics). 47(4).

Se alle arbeider i Cristin

 • Frigessi, Arnoldo; Bühlmann, Peter; Glad, Ingrid Kristine; Langaas, Mette; Richardson, Sylvia Therese Lamblin & Vannucci, Marina (2016). Statistical Analysis for High-Dimensional Data. Springer. ISBN 978-3-319-27097-5. 306 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Glad, Ingrid Kristine (2022). dScience - Center for Computational and Data Science .
 • Glad, Ingrid Kristine (2022). Statistics for the Knowledge Economy.
 • Glad, Ingrid Kristine (2022). Data Science - a science, and a tool.
 • Glad, Ingrid Kristine (2022). dScience - en løypemelding.
 • Glad, Ingrid Kristine (2021). BigInsight - Center for Research Based Innovation.
 • Glad, Ingrid Kristine (2021). Hva er så stort med stordata?
 • Tveten, Martin; Brandsæter, Andreas & Glad, Ingrid Kristine (2017). Anomaly detection in maritime data streams.
 • Glad, Ingrid Kristine (2017). Kompetanseutfordringer knyttet til utnyttelse av stordata i offentlig sektor.
 • Glad, Ingrid Kristine (2017). Hunting high and low - Statistics for Big Data.
 • Glad, Ingrid Kristine (2017). Old bridge still standing.
 • Glad, Ingrid Kristine (2016). Skaper innovasjon i Data Science. [Internett]. Titan.no.
 • Glad, Ingrid Kristine (2016). I spissen for nye innovasjonsklynger. [Internett]. Titan.no.
 • Glad, Ingrid Kristine (2016). Brobygging mellom SFI-ene SIRIUS og BigInsight.
 • Glad, Ingrid Kristine (2016). Sensor Systems.
 • Glad, Ingrid Kristine (2016). Anomalies in multiple sensor series.
 • Glad, Ingrid Kristine (2016). Bridging SIRIUS and BigInsight.
 • Mogstad, Ekaterina; Kristoffersen, Anja Bråthen; Jansen, Peder A. & Glad, Ingrid Kristine (2016). Time to the first medical treatment of farmed salmon to control salmon lice, a survival analysis approach.
 • Frigessi, Arnoldo; Buhlmann, Peter; Glad, Ingrid Kristine; Langaas, Mette; Richardson, Sylvia Therese Lamblin & Vannucci, Marina (2016). Abel Symposia: Preface. Abel Symposia. ISSN 2193-2808. 11, s. vii–x.
 • Glad, Ingrid Kristine (2016). Hunting high and low.
 • Vanem, Erik; Glad, Ingrid Kristine & Storvik, Geir Olve (2016). Dynamical Linear Models for Condition Monitoring with Multivariate Sensor Data.
 • Glad, Ingrid Kristine (2015). Statistikeren som vil forstå verden - månedens forskerprofil. [Internett]. titan.uio.no.
 • Glad, Ingrid Kristine & Tharmaratnam, Kukatharmini (2015). Regression. I Engquist, Björn (Red.), Encyclopedia of Applied and Computational Mathematics. Springer. ISSN 978-3-540-70528-4. s. 1225–1233.
 • Glad, Ingrid Kristine (2015). A highdimensional tribute to Trondheim.
 • Reppe, Sjur; Lien, Tonje Gulbrandsen; Olstad, Ole Kristoffer; Gautvik, Vigdis Teig; Glad, Ingrid Kristine & Gautvik, Kaare M (2015). Identification of Novel BMD Associated CpGs Using Integrated Genome-Wide Analyses Employing DNA Methylation and Transcript Levels in Bone Biopsies from Postmenopausal Women.
 • Mohammed, Hayat; Antoniadis, Anestis & Glad, Ingrid Kristine (2011). Local comparison of empirical densities via nonparametric regression.
 • Scheel, Ida; Aldrin, Magne; Glad, Ingrid Kristine; Sørum, R.; Lyng, Heidi & Frigessi, Arnoldo (2006). The influence of missing value imputation on the detection of differentially expressed genes from microarray data.
 • Glad, Ingrid Kristine (2005). Skivebom i dataanalyser. [Avis]. Computerworld.
 • Glad, Ingrid Kristine (2005). Daarlig dataanalyse kan koste dyrt. [Avis]. Apollon.
 • Scheel, Ida; Aldrin, Magne; Glad, Ingrid Kristine; Sørum, R.; Lyng, Heidi & Frigessi, Arnoldo (2005). The influence of missing value imputation on the detection of differentially expressed genes from microarray data.
 • Scheel, Ida; Aldrin, Magne; Glad, Ingrid Kristine; Sørum, Ragnhild; Lyng, Heidi & Frigessi, Arnoldo (2005). The influence of missing value imputation on the detection of differentially expressed genes from microarray data.
 • Glad, Ingrid Kristine (2005). Genomewide estimation of absolute transcript concentrations from spotted microarray data.
 • Glad, Ingrid Kristine (2004). Gud eksisterer (om bayesiansk statistikk). [Avis]. Dagbladet.
 • Glad, Ingrid Kristine (2003). Bayesiansk analyse av cDNA-mikromatrise-data.
 • Baumbusch, Lars; Lingjærde, Ole Christian; Liestøl, Knut; Glad, Ingrid Kristine; Pollack, John & Chin, K. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2003). A comparison of BAC- and cDNA-arrays for the detection of copy number alterations in human breast tumors.
 • Baumbusch, Lars; Lingjærde, Ole Christian; Liestøl, Knut; Glad, Ingrid Kristine; Pollack, John & Chin, K. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2003). A comparison of BAC- and cDNA-arrays for the detection of copy number alterations in human breast tumors.
 • Glad, Ingrid Kristine (2002). Towards a comprehensive statistical model for cDNA microarray experiments.
 • Glad, Ingrid Kristine (2002). Towards a comprehensive statistical model of cDNA microarray experiments.
 • Glad, Ingrid Kristine (2001). Nonparametric density estimation using the sinc kernel: finite sample analysis.
 • Glad, Ingrid Kristine (2000). Å se på ting vi ikke kan se.
 • Glad, Ingrid Kristine (2000). Å se på ting vi ikke kan se.
 • Glad, Ingrid Kristine (1999). Book Review (Lindsey, J.K.: Introductory Statistics: A Modelling Approach). Statistics in Medicine. ISSN 0277-6715. 18, s. 759–759.
 • Glad, Ingrid Kristine (1998). Aa regne med AIDS.
 • Glad, Ingrid Kristine (1998). Bayesian back-calculation with HIV seropositivity notifications.
 • Glad, Ingrid Kristine (1998). Edge preserving M-smoothing.
 • Glad, Ingrid Kristine (1998). Using HIV seropositivity notifications in back-calculation for the AIDS epidemic.
 • Glad, Ingrid Kristine (1996). Brev fra Roma: veni, vidi,... vici? Tilfeldig gang. ISSN 0803-8953. 13(4).
 • Tveten, Martin; Glad, Ingrid Kristine & Hjort, Nils Lid (2021). Scalable change and anomaly detection in cross-correlated data. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holden, Marit; Glad, Ingrid Kristine; Hauge, Håvard Hildeng; Hovig, Eivind & Liestøl, Knut (2012). Image restoration and analysis of biomolecular radioactivity images II. Norsk Regnesentral.
 • Holden, Marit; Glad, Ingrid Kristine; Hauge, Håvard Lilledalen & Liestøl, Knut (2008). Image restoration and analysis of biomolecular radioactivity images. Norsk Regnesentral.
 • Frigessi, Arnoldo; Van der Wiel, Mark; Holden, Marit; Glad, Ingrid Kristine; Lyng, Heidi & Wiel, Mark A. van de [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). Model-based estimation of transcript concentrations from spotted microarray data. Norsk Regnesentral. ISSN 82-539-0507-6.
 • Glad, Ingrid Kristine; Hjort, Nils Lid & Ushakov, N.G. (1999). Density estimation using the sinc kernel. Department of Mathematics, Univ. of Oslo. ISSN 82-553-1216-1.
 • Glad, Ingrid Kristine; Hjort, Nils Lid & Ushakov, N.G. (1999). Correction of density estimators which are not densities. Department of Mathematics, Univ. of Oslo. ISSN 82-553-1214-5.
 • Glad, Ingrid Kristine; Balducci, M.; Tomba, G. Scalia ; Frigessi, A. & Pezzotti, P. (1998). Bayesian backcalculation with HIV seropositivity notifications. Department of Mathematics, Univ. of Oslo. ISSN 82-553-1128-9.
 • Hjort, Nils Lid & Glad, Ingrid Kristine (1996). Exact performance of a semiparametric density estimator for normal mixture truths. Department of Mathematics, Univ. of Oslo. ISSN 82-553-1029-0.
 • Glad, Ingrid Kristine (1996). A note on unconditional properties of a parametrically guided Nadaraya-Watson estimator. Department of Mathematics, Univ. of Oslo. ISSN 82-553-1060-6.
 • Glad, Ingrid Kristine (1996). Parametrically guided nonparametric regression. Department of Mathematics, Univ. of Oslo. ISSN 82-553-1059-2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. nov. 2010 14:06 - Sist endret 25. nov. 2022 10:49

Prosjekter