English version of this page

Adaptive penalisation for p>>n sparse problems (avsluttet)

Trykk på engelsk versjon av denne sida for å lesa om prosjektet.

Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert 25. juni 2014 12:57 - Sist endret 11. feb. 2021 10:03

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere