Deltakere i Adaptive penalisation for p>>n sparse problems

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Ingrid Kristine Glad Professor +47 22855879 glad@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Kukatharmini Tharmaratnam
Linn Cecilie Bergersen
Tonje Gulbrandsen Lien

Andre deltakere