English version of this page

Risiko og stokastikk

Vår forskningsgruppe jobber med modellering og styring av ulike former for risiko: økonomisk, finansiell, forsikringsteknisk, energi, vær og teknologisk. Hele finans- og forsikringsindustrien har fokus på risikoanalyse, likeledes planlegging og styring av prosjekter og installasjoner (kraftverk, nettverk, fly).

Om gruppen

Stokastisk analyse er en blanding av matematisk analyse og sannsynlighetsteori, med mange anvendelser, bl.a. innen felt som matematisk finans,  biologi, energi og forsikring. Ved å bruke stokastiske prosesser og teknikker fra stokastisk analyse og sannsynlighetsregning kan man undersøke problemer innenfor disse feltene som for eksempel investeringsteori, finansielle derivater, forvaltningsstrategier av biologiske systemer og nettverk for strøm. Dette involverer stokastisk kontrollteori hvor for eksempel partielle differentialligninger spiller en sentral rolle. Innenfor forsikringsmatematikk brukes stokastisk modellering og analyse for å forstå skaderisiko og dødelighet, og i premiefastsettelse. Gruppen jobber også med en mer generell kompetanse innen håndtering av usikkerhet i tekniske /økonomiske systemer. Stokastisk analyse er et aktivt forskningsfelt, og vi bidrar med utvikling av ny teori innen blant annet stokastiske felt og stokastiske partielle differensiallikninger. 

Forskningsgruppen består av ansatte fra seksjonen ved samme navn, og inkluderer forskere med bakgrunn i sannsynlighetsteori, stokastikk, matematikk og statistikk. Den består i dag av 7 fast ansatte, 1 tenure-track postdoktorer samt en rekke PhD og postdoktorer finansiert av instituttet og eksterne forskningsmidler. 

Gruppens forskning strekker seg fra det teoretiske til det anvendte med hovedaktivitet innenfor følgende områder:

  • Stokastisk analyse
  • Matematisk finans
  • Forsikring
  • Energifinans
  • Pålitelighetsteori og industriell risiko
  • Statistisk modellering i rom og tid, og risiko

Prosjekter

Vi leder endel større eksternt finansierte forskningsprosjekter (se meny til høyre).

Samarbeid

Medlemmer i gruppen har et utstrakt samarbeid om forskning og undervisning med forskere, industri og universiteter i mange land, blant annet oppbygning av matematisk forskning og doktorgradsprogram i Afrika og et utstrakt samarbeide med Ukraina (se meny til høyre).

Studieprogrammer og emner

Denne forskningsgruppen er involvert i flere studieretning på to bacelorprogram og tre masterprogram:

Bachelorprogrammene

Masterprogrammene

Forskningsgruppen står bak den fordypningen som kvalifiserer til aktuarkompetanse og veileder master- og PhD-studenter innenfor fagområdene stokastisk analyse, finans, forsikring, risiko og energi.

Gruppen tilbyr emnene

The research group in risk and stochastics, foto: Matematisk Institutt, UiO
Forskergruppen i Risiko og Stokastikk, foto: Matematisk Institutt, UiO
Permanent professors at the Risk and Stochastics group, foto: Matematisk Institutt, UiO
Professorer i Risiko og Stokastikk, foto: Matematisk Institutt, UiO
Publisert 8. nov. 2010 23:00 - Sist endret 5. okt. 2022 11:43