English version of this page

STORM - Stochastics for Time-Space Risk Models

Et Toppforskprosjekt, finansiert i samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd.

Om prosjektet

Fenomener som utvikler seg i tid og sprer seg i rommet er overalt, oppstått fra naturen, iboende i livet, generert av menneskelig teknologi og konstruksjon. Uansett om det er generert av ukjente tidligere årsaker, nåværende evalueringer eller fremtidige uventede hendelser, er usikkerhet en realitet som må behandles på riktig måte. Målet i vår forskning er å formulere og løse nøkkelproblemene i stokastisk modellering, analyse og kontroll av romtids tilfeldige fenomener med strukturer godt utover de tradisjonelle.

For å forstå relevansen av STORM tar vi i betraktning eksempler fra energiproduksjon og -markeder, hvor fornybare ressurser spiller en stor rolle i dag. Disse ressursene er avhengig av vær: vind, skydekke, nedbør og temperaturer gir usikkerhet i produksjonssiden. Disse miljørisikofaktorene viser frem tidsromavhengighet og egenskaper som ligger langt utover de tradisjonelle strukturene: f.eks. ikke-Gaussianitet, ikke-Markovitet, ikke-semimartingalitet, fat-tails, jumps og spikes. Disse påvirker produksjon og elektrisitetspriser. STORM tar sikte på å gi et sammenhengende rammeverk for å behandle fleksible klasser av modeller som inkludere de forskjellige egenskaper. For dette skal vi bruke den stokastiske analysen av romtids tilfeldige felt og vi skal studere stokastisk kontroll, risikomåling, filtering.

STORM tar opp utfordringen med å ta hånd på disse ukonvensjonelle modellene. Resultatene vil være av universell matematisk natur med bred anvendelighet, som dekker ikke bare energi, men også biologi og livsvitenskap.

For mer informasjon se prosjektets engelske presentasjon.

Finansiering

Dette prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. FRIPRO - ToppForsk. Prosjekt 274410. Totalt budsjett ca. 25 millioner NOK. 

Emneord: stokastisk analyse
Publisert 13. feb. 2018 10:06 - Sist endret 11. feb. 2021 10:03