English version of this page

Managing Weather Risk in Electricity Markets (avsluttet)

Med større og større bidrag frå fornybar energi til energimarknadane vil desse marknadane verta meir avhengig av variasjonar i vêret. I dette prosjektet vil vi modellera og analysera risikoen som vêret skapar i marknaden og sjå korleis aktørane i denne marknaden kan forvalta denne risikoen. 

Gå til engelsk versjon av denne sida for å lese meir om prosjektet. 

Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert 22. feb. 2012 08:47 - Sist endret 11. feb. 2021 10:03