English version of this page

Electricity markets: modelling, optimization and simulation (avsluttet)

Futureskontrakter i energimarkeder er brukt til sikring mot prisrisiko. Norske strømprodusenter kan bruke futuresmarkedet på NordPool til å sikre deres produksjon, mens strømgrossister og metallindustri kan bruke futureskontrakter til å beskytte seg mot prishopp. Norges gassproduksjon genererer store inntekter fra eksport til UK og kontinentet. Den optimale risikostyringen for aktører i slike markeder er et fundamentalt problem som fordrer en integrert bruk av avansert matematikk og numerisk analyse.

For mer informasjon se prosjektets engelske presentasjon.

Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

 

Publisert 7. mars 2012 10:23 - Sist endret 11. feb. 2021 10:03